CZ EN DE PL FR

Šatov

Areál čs. opevnění Šatov

Až do roku 2004 se na území Jihomoravského kraje nenacházelo žádné oficiální muzeum čs. opevnění. Jen skupinky nadšenců po řadu let zachraňovaly situaci, když se jim podařilo zrekonstruovat, vybavit původním zařízením a pro veřejnost zpřístupnit na sedmi lokalitách několik pevnůstek z tisícovky (!) dobře dochovaných lehkých objektů (Pevnostní areál Slavonice – Muzeum čs. opevnění 1935–1938, Areál čs. opevnění Vranov nad Dyjí, Památník čs. opevnění – Na hrázi – Znojmo, Československé opevnění 1938 ve Slupi u Znojma, Minimuzeum československého opevnění 1935–1938, Novosedly – U starého lomu, Muzeum v přírodě Břeclav-Pohansko ).

Teprve v roce 2005 se zablýsklo na lepší časy. Tokdyž Technické muzeum v Brně  ve spolupráci s Klubem historického vojenství Brno (KHV Brno), obcí Šatov a firmou Znovín, a.s. začalo realizovat postupné kroky ambiciózního projektu. Jeho cílem je vybudování Areálu čs. opevnění Šatov, což představuje zpřístupnění několika pevnostních objektů a zřízení naučné stezky o historii a vinařství Šatova a pevnostních objektech, které se na jeho katastru nacházejí.

Proč právě Šatov? Právě v blízkosti této obce se nacházejí tři ze šesti velkých pěchotních srubů postavených v roce 1938 na jižní Moravě. Až do roku 1999 je nebylo možné navštívit, neboť je stále využívala armáda. Teprve v listopadu roku 1999 AČR demontovala těžkou výzbroj s částí vnitřního zařízení a pěchotní sruby u Šatova, Hevlína a Mikulova definitivně opustila. Bohužel, pevnostní výbava neskončila v muzeích, jak by se dalo předpokládat, ale převážnou většinu získali od Ministerstva obrany překupníci, obchodující s vojenským materiálem. Nedošlo tak k naplnění slibů daných před lety veřejně armádou a Ministerstvem obrany na „pevnostní konferenci“ v Hradci Králové. Část zařízení a výbavy, která v objektech nadále zůstávala, byla nenechavci zcizena, neboť armáda nedokázala sruby řádně uzavřít a zabezpečit a tak naděje na záchranu těchto unikátních objektů jako celku, včetně výbavy a výzbroje zhasla. Jak typické pro dnešní dobu, jak ukázkové pro Ministerstvo obrany nejen posledních let. Z obrovského majetku tohoto rezortu se vždy dařilo a nadále daří zachraňovat např. pro muzea a neziskové subjekty jen naprosto nepatrný a často nevýznamný zlomek. Bohužel, tak jako i jinde je to o lidech…

Občasné otevření pěchotního srubu MJ – S 3 „Zahrada“ u Šatova v letech 2000–2004 pro veřejnost z nadšení a zápalu pro věc zajišťovali vojáci ze Znojma, většinou ve spolupráci se členy KHV Brno.

Teprve v roce 2004 získalo do správy některé těžké pevnostní objekty Technické muzeum v Brně. Nenechalo se odradit zdánlivě bezvýchodnou situací, pomohli také mnozí vojáci – včetně tehdejšího náčelníka generálního štábu generála Štefky, kterým nebyl osud pevností na jihu Moravy zcela lhostejný. Podařilo se získat a zachránit část původní výzbroje, která dorazila do brněnského depozitu muzea v roce 2005. To již v Šatově probíhala jednání s obcí, známou vinařskou firmou Znovín a pracovníci Technického muzea spolu se členy KHV Brno prováděli první rekonstrukční, konzervační a další práce.  V červnu 2005 se srub MJ – S 3 „Zahrada“ otevřel prvním návštěvníkům a během turistické sezóny si jej prohlédlo několik tisíc zájemců.

Zásadní kroky však přišly až v roce 2006. Během posledního týdne měsíce dubna se do „Zahrady“ vrátily oba pevnostní kanóny vzor 44/59 – speciální protitankové zbraně, které v minulosti představovaly hlavní výzbroj pěchotních srubů přezbrojených armádou v roce 1960. Další výbava a výzbroj je postupně následovaly.     Slavnostní otevření dokončené expozice proběhlo 24. června 2006.

Pokračovaly také přípravné práce na zřízení naučné stezky – plánovaly se dvě desítky informačních panelů. Texty, fotografie a výkresy jsou pro ně připraveny již od jara 2006 (ve třech jazycích – česky, anglicky, německy). Naučná stezka – jejíž realizaci financoval Znovín Znojmo, a.s. sídlící v Šatově – poskytne (doufejme, že v brzké budoucnosti) návštěvníkům podrobné informace nejen o zajímavé historii obce, zdejších památkách, ale také o více než tisícileté historii zdejšího vinařství a pochopitelně též o československém opevnění, které zde bylo po roce 1948 součástí pověstné „Železné opony“.

Od srpna 2005 zajišťovala pro Technické muzeum v Brně provoz muzea v pěchotním srubu MJ – S 3 „Zahrada“ Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. Spolupráce byla ukončena ke dni 31. prosince 2009.

MJ – S 3 Zahrada – ústřední objekt areálu v Šatově

Do září roku 1938 stavební vybrané firmy dokončily 228 samostatných těžkých pevnostních objektů. Na jižní Moravě se podařilo z tohoto počtu realizovat v hrubé betonáži šest pěchotních srubů, což představovalo jen zlomek z plánovaného počtu objektů těžkého opevnění, které zde mělo vyrůst do konce roku 1939 (armáda zde chtěla vybudovat celkem 72 pěchotních srubů).
Pěchotní srub MJ – S 3 „Zahrada“, plně rekonstruovaný a zpřístupněný veřejnosti, je po stavební stránce typickým představitelem čs. těžkého opevnění. Jedná se o objekt dvoustranný, dvoukřídlý a dvouzvonový, s jedním nadzemním a jedním podzemním patrem, vybudovaný ve II. stupni odolnosti.
Stavěl se podle tzv. „opakovaného projektu“, kdy armáda ušetřila čas na přípravu projektové dokumentace srubu shodných vlastností a parametrů, neboť tato již existovala pro pěchotní srub OP – S 41 připravovaný ke stavbě severozápadně města Opavy.
Srub MJ – S 3 vybetonovala pražská stavební firma Konstruktiva a. s. v posledním týdnu měsíce srpna 1938. Množství betonové směsi použité při stavbě srubu činilo 1 450 m3, stěny mají tloušťku až 225 cm, stropní deska 200 cm. Odolávat měl zásahům granátů až do ráže 24 cm. Do září roku 1938 se objekt nepodařilo kompletně dokončit, nebyl tehdy ani vyzbrojen a obsazen stálou osádkou.
Původní výzbroj srubu by po jeho dokončení v roce 1939 tvořily dva protitankové kanóny vzor 36 ráže 47 mm spřažené s těžkým kulometem vzor 37, dvě dvojčata těžkých kulometů vzor 37 a šest lehkých kulometů vzor 26. Hlavní výzbroj objektu sloužila k palebnému krytí a podpoře jeho sousedů (srubů stejné velikosti a shodné výzbroje) a postřelování systému překážek proti tankům a pěchotě, které objekty obklopovaly a přehrazovaly terén mezi nimi. Okolní objekty pak měly palebné krytí „Zahradě“ opětovat. Tím by se vytvářela velmi koncentrovaná palebná přehrada, znemožňující pohyb útočníků na bojišti.
Během okupace došlo k vytržení střílen hlavních zbraní, jinak srub výrazněji poškozen nebyl. Teprve v roce 1948 tento objekt pro armádu zcela dokončila znojemská stavební firma Ing. Růžička. O rok později zde armáda osadila nově vyrobené pancéřové pěchotní zvony (každý z nich má hmotnost téměř 21 tun a pancíř o tloušťce 200 mm), v roce 1951 srub částečně vybavila a v roce 1960 přezbrojila dvěma novými protitankovými kanóny ráže 85 mm vz. 44/59.
Ještě počátkem 90. let minulého století v něm speciální pevnostní jednotka využívala při svém výcviku řadu původní pevnostní výbavy z konce 30. let minulého století, jako například lafetaci zbraní, lehké kulomety vzor 26, těžké kulomety vzor 37, uzávěry střílen, výstroj pancéřových zvonů apod.
Osádku – podle záměru z roku 1938 – mělo tvořit 35 vojáků, v letech 1960 až 1999 (kdy Armáda České republiky srub definitivně opustila) se počítalo s 28 vojáky.


MJ – S 3 Zahrada – přístup, provozní doba a kontakt

Objekt se nachází v obci Šatov, okr. Znojmo. Přístup ke srubu je značen ze silnice procházející obcí – odbočte u Rodinného penzionu u Fandy.

Otvírací dobu a další informace o provozu tohoto muzea najdete na stránkách Technického muzea v Brně – zde.
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko