CZ EN DE PL FR

Netopýři na Boudě 2008-2020


Netopýrů neubylo, obavy provozovatelů tvrze Bouda se nepotvrdily

V sobotu dne 23. února – tak jako tomu bývá každý rok – proběhlo sčítání netopýrů v podzemních chodbách, sálech a bojových objektech dělostřelecké tvrze Bouda, která je kulturní památkou ČR.
I letos provozovatelé muzea spolu s ochranáři z České společnosti pro ochranu netopýrů s napětím očekávali výsledek sčítání. Pokud byl průběh loňské zimy podivný, letošní zima si s ním rozhodně nezadala. Při pravidelných kontrolách se zcela prokazatelně ukazoval úbytek netopýrů v přední části podzemí, zejména mezi sály hlavního muničního skladu a podzemními válečnými kasárnami. Tato zjištění vedla k obavě, že početní stav jedinců zimujících v prvorepublikové pevnosti bude výrazně nižší, než v letech minulých. Avšak také tentokrát se obavy ukázaly jako liché. Řízená návštěvnost, zajišťovaná Společností přátel čs. opevnění, o. p. s., těmto chráněným živočichům vyhovuje a ani zimní pracovní a kontrolní akce provozovatele se neprojevují úbytkem netopýrů.
Od doby, kdy je tvrz provozována jako muzeum a je v zimním období od listopadu do dubna s výjimkou několika málo dnů uzavřena, počet zimujících netopýrů výrazně vzrůstá a drží se již několik let na dosažené úrovni.
Stav kolonie ukazují čísla v přehledu podle let. Letošní součet je rekordní, za celou dobu sledování zdejší populace nebyl nikdy vyšší – 408 kusů.
Sčítání netopýrů v dělostřelecké tvrzi Bouda provedla skupina ochranářů pod vedením pana Buřiče, která údaje o druhovém zastoupení a počtech laskavě poskytla. Druhové zastoupení netopýrů zimujících ve tvrzi Bouda je v posledních letech následující:

Druhové zastoupení netopýrů zimujících ve tvrzi Bouda je v posledních letech následující:Skutečný počet na Boudě zimujících netopýrů je vyšší, neboť někdy svými těly zcela vyplní menší dutiny a tak je možné počítat jen jejich první vrstvu a navíc jsou ve tvrzi místa, kam se dostane netopýr, ne však oči ochranářů. Toto sčítání bylo mimořádné ještě z dalšího důvodu. Během pátku, soboty, neděle a pondělí se uskutečnilo několik vstupů pro zájemce o návštěvu tvrze. A tak se s činností členů České společnosti pro ochranu netopýrů a s informacemi o ochraně netopýrů na Boudě, které podávali průvodci ze Společnosti přátel čs. opevnění o. p. s., mohlo seznámit více než šest desítek návštěvníků. Někteří z nich dostali informace také přímo od přítomných odborníků. Zájem vidět z bezpečné vzdálenosti tyto vzácné živočichy byl opravdu velký.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko