CZ EN DE PL FR

Netopýři na Boudě 2008-2018

Netopýrů neubylo, obavy provozovatelů tvrze Bouda se nepotvrdily

V sobotu dne 23. února – tak jako tomu bývá každý rok – proběhlo sčítání netopýrů v podzemních chodbách, sálech a bojových objektech dělostřelecké tvrze Bouda, která je kulturní památkou ČR.
I letos provozovatelé muzea spolu s ochranáři z České společnosti pro ochranu netopýrů s napětím očekávali výsledek sčítání. Pokud byl průběh loňské zimy podivný, letošní zima si s ním rozhodně nezadala. Při pravidelných kontrolách se zcela prokazatelně ukazoval úbytek netopýrů v přední části podzemí, zejména mezi sály hlavního muničního skladu a podzemními válečnými kasárnami. Tato zjištění vedla k obavě, že početní stav jedinců zimujících v prvorepublikové pevnosti bude výrazně nižší, než v letech minulých. Avšak také tentokrát se obavy ukázaly jako liché. Řízená návštěvnost, zajišťovaná Společností přátel čs. opevnění, o. p. s., těmto chráněným živočichům vyhovuje a ani zimní pracovní a kontrolní akce provozovatele se neprojevují úbytkem netopýrů.
Od doby, kdy je tvrz provozována jako muzeum a je v zimním období od listopadu do dubna s výjimkou několika málo dnů uzavřena, počet zimujících netopýrů výrazně vzrůstá a drží se již několik let na dosažené úrovni.
Stav kolonie ukazují čísla v přehledu podle let. Letošní součet je rekordní, za celou dobu sledování zdejší populace nebyl nikdy vyšší – 408 kusů.
Sčítání netopýrů v dělostřelecké tvrzi Bouda provedla skupina ochranářů pod vedením pana Buřiče, která údaje o druhovém zastoupení a počtech laskavě poskytla. Druhové zastoupení netopýrů zimujících ve tvrzi Bouda je v posledních letech následující:

Druhové zastoupení netopýrů zimujících ve tvrzi Bouda je v posledních letech následující:Druh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013
Netopýr černý 135 169 236 214 218 252 278 247 251
Netopýr severní 57 69 49 55 43 51 45 38 40
Netopýr velký 34 49 55 57 55 63 52 69 64
Netopýr vodní 2 20 20 24 23 20 18 9 6
Netopýr ušatý 3 7 16 15 17 18 27 16 13
Netopýr vousatý 2 1 2 1 3 4
1  
Netopýr večerní
1
3 3
Netopýr Brandtův             2 1  
Netopýr
Dlouhouchý
                 
celkem 233 316 378 366 359 408 422 384 377
Druh 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Netopýr černý 217 209 158 183 218 133
Netopýr severní 38 24 53 24 12 10
Netopýr velký 97 88 95 94 73 95
Netopýr vodní 11 20 12 18 12 18
Netopýr ušatý 12 24 20 20 21 12
Netopýr vousatý
5
1 1  
Netopýr večerní 3 2 1 7 5 3
Netopýr Brandtův 2   2 2 1  
Netopýr
dlouhouchý
  1   2 1  
Netopýr brvitý       1 3 4
celkem 380 373 341 352
347 275


Skutečný počet na Boudě zimujících netopýrů je vyšší, neboť někdy svými těly zcela vyplní menší dutiny a tak je možné počítat jen jejich první vrstvu a navíc jsou ve tvrzi místa, kam se dostane netopýr, ne však oči ochranářů. Toto sčítání bylo mimořádné ještě z dalšího důvodu. Během pátku, soboty, neděle a pondělí se uskutečnilo několik vstupů pro zájemce o návštěvu tvrze. A tak se s činností členů České společnosti pro ochranu netopýrů a s informacemi o ochraně netopýrů na Boudě, které podávali průvodci ze Společnosti přátel čs. opevnění o. p. s., mohlo seznámit více než šest desítek návštěvníků. Někteří z nich dostali informace také přímo od přítomných odborníků. Zájem vidět z bezpečné vzdálenosti tyto vzácné živočichy byl opravdu velký.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

:: Zpět ::
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko