CZ EN DE PL FR

Muzeum


Tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí čs. opevnění budovaného od roku 1935. Představuje nejzachovalejší stavbou ve své kategorii na území celé České republiky. Od roku 1995 je tvrz Bouda zapsána na seznamu kulturních památek ČR. Je ve zcela původním stavu zpřístupněna veřejnosti. Tvoří ji pět mohutných železobetonových objektů (srubů), propojených systémem podzemních spojovacích chodeb a rozsáhlých sálů. Ty sloužily k umístění válečných kasáren pro osádku tvrze čítající 316 mužů, jako sklady munice, elektrárna-strojovna, filtrovna vzduchu, ošetřovna, kuchyně, spojovací uzel atd. Podzemím, až 57 m pod povrchem země, je vedena úzkorozchodná železniční trať, sruby jsou na chodby napojeny výtahovými šachtami a schodišti. Celkově tvoří podzemní prostory tvrze chodby, sály a schodništní šachty jejichž délka přesahuje 1,7 km.

Co u nás uvidíte a jinde nenajdete!

Dělostřelecká tvrz Bouda je jedinou veřejnosti přístupnou tvrzí čs. opevnění z let 1935–1938, jež byla plně stavebně dokončena a stavební úpravy v pozdějších obdobích nenarušily nikterak výrazně její původní podobu z konce 30. let minulého století. I přes značnou devastaci v době okupace a po druhé světové válce představuje svým stavem zcela unikátní pevnostní komplex, který na našem území nemá obdobu.

Jen na tvrzi Bouda může zájemce či náhodný návštěvník shlédnout dobře zachovalé velmi rozlehlé podzemní prostory, nepoznamenané rozsáhlými úpravami (jako je tomu v případě ostatních čtyř stavebně dokončených tvrzí, upravených ministerstvem obrany /Smolkov, Hůrka, Adam/ nebo ministerstvem vnitra /Hanička/).

Stav povrchových objektů je jedinečný – jen zde je možno shlédnout objekt pro otočnou výsuvnou dělostřeleckou věž s otevřenou šachtou v původním stavu, vchodový srub je jediný bez novodobých přístaveb.

Pěchotní sruby tvrze Bouda (K – S 21, K – S 23 a K – S 24) jsou konstrukčně velmi zajímavé a dobře dokládají typovou rozmanitost pevnostních staveb z konce 30. let minulého století.

Velmi rozsáhlé a dobře dochované jsou pozůstatky původního zařízení staveniště tvrze z let 1936–1938 (především v okolí kóty 845 Bouda), rovněž pozůstatky z období poválečných úprav a přestavby.

Zcela mimořádné jsou i četné stopy různých typů zkoušek prováděných na bojových objektech i v podzemí tvrze v době okupace a na objektech tvrze rovněž v poválečném období (zkoušky postřelovací, trhání různými typy náloží, včetně kumulativních…).

Jen na dělostřelecké tvrzi Bouda můžete shlédnout tzv. „posunutý bunkr“. Je jím pěchotní srub K – S 24, utržený a posunutý obrovskou explozí nálože, která u něj byla odpálena v rámci německých zkoušek za okupace.

Jen v podzemí dělostřelecké tvrze Bouda můžete shlédnout tzv. „posuvné uzávěry“ – pozůstatek rozsáhlé zkoušky z doby okupace.

V podzemí tvrze Bouda se nachází Pietní místo, kde se snažíme připomenout, kolik obětí stál zánik Československa, přestože v období od května 1938 do dubna 1939 nedošlo k vyhlášení války.

Veřejnosti jsou přístupné všechny objekty tvrze zvenčí, interiéry pak u čtyř objektů.

Prohlídka tvrze Bouda je ojedinělým zážitkem, neboť teprve zde si lze uvědomit rozsah, kvalitu a velkorysost opevňovacích prací v Československu konce 30. let minulého století.

Zajímavé exponáty

Před vchodovým srubem K – S 22a stojí unikátní pětistřílnový pancéřový zvon – je to jediný dochovaný a volně stojící pancéřový prvek tohoto typu z čs. opevnění.

Na prohlídkové trase ve tvrzi Bouda se nachází největší sbírka střílen, jejich torz a střepin pancéřových prvků, k jejichž vytrhání došlo za okupace či při pracích Kovošrotu v 50. letech minulého století. Podařilo se nám je zachránit před jejich definitivním koncem v hutích, vyhledáváme je a shromažďujeme již 20. rokem.

Téměř kompletní je ukázka jednotlivých prvků dobových protitankových a protipěchotních překážek. Mimo jiné vystavujeme originální kusy železobetonových protitankových ježků (prvek z nejstarší překážky proti útočné vozbě) a železných sloupů z protitankové překážky typu A.

V rámci úzkorozchodné železnice, procházející podzemím, je možné spatřit několik vagónů vyrobených pro armádní sklady zřizované v podzemí dělostřeleckých tvrzí od počátku 50. letech minulého století. Vystavený svážnicový vozík je unikát – jedná se o jediný do dnešních dnů dochovaný původní vozík pevnostní úzkorozchodné železnice ze 30. let minulého století.

Mezi opravdu pozoruhodné exponáty patří rovněž 85 mm pevnostní kanón vz. 44/59, který jsme pracně získali v roce 2003. Tvrz Bouda byla prvním místem v ČR, kde se mohla veřejnost s touto vzácnou zbraní seznámit.

Typy prohlídek

Vážení návštěvníci, v roce 2023 proběhne výstavba zábradlí ve výtahových šachtách na objekty K-S 21, K-S 23 a K-S 24. Tato akce přinese některé omezení při provozu muzea a to na trasách Velký okruh a Nadstandardní prohlídka. Tyto typy prohlídek budou realizovány alternativním vedením tras a to tak, jak nám dovolí průběh výstavby. Výstavba schodišť zvýší bezpečnost návštěvníků a dovolí nám v příštím roce zpřístupnit i interiér objektu K-S 23.

Abychom vyhověli všem – často různorodým zájmům a skupinám návštěvníků – zajišťujeme pro Vás celkem šest typů prohlídek. Od sezóny 2022 je standardním typem prohlídky Základní prohlídka, která trvá 85 min a je určena k základnímu seznámení se s tvrzí. Podle ročního období a provozních možností zařazujeme další tři typy prohlídek. Jsou to:

Základní prohlídka (85 min) je řazena v dubnu až říjnu, Miniprohlídka (40 min) a Velký okruh (150 min) ve dnech Společných víkendů muzeí v Králické pevnostní oblasti (většinou víkend nejblíže konci měsíce – v období duben až říjen) a v červenci a srpnu. Nadstandardní prohlídka (až 300 min) je výjimečná, určená opravdovým fandům vojenské historie a příznivcům neobvyklých zážitků. Většinou se koná na začátku a konci sezóny a pak ve dnech významných výročí.Termíny výjimečných typů prohlídek uveřejňujeme v předstihu v Novinkách, můžete se také informovat na naší e-mailové adrese: tvrz@boudamuseum.com.  Všechny typy prohlídek začínají a končí ve vchodovém srubu K – S 22a „Krok“. Až ke srubu Vás přivede zeleně značená turistická trasa (značka vede z nádraží ČD v Těchoníně na nádraží ČD v Lichkově a kříží hřebenovou červeně značenou turistickou značku Suchý vrch – Mladkov). Dostanete se k nám také z Dolních Boříkovic (Králíky), Červené Vody a Jablonného nad Orlicí. Pro všechny typy prohlídek doporučujeme teplé oblečení a pevnou turistickou obuv. Na Nadstandardní prohlídku si vezměte také vlastní svítilnu a malou svačinu (lze zakoupit i na místě).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! V interiéru tvrze je chladno a vlhko, na některých místech mokro, teploty se pohybují v rozmezí od 4,5°C do cca 12°C. Přizpůsobte této skutečnosti svoje oblečení a obuv. Na delší prohlídkové trasy je teplé oblečení a pevná, uzavřená turistická obuv podmínkou. Doporučujeme přibalit drobné občerstvení a nápoj, užitečná bude i vlastní svítilna. Základní občerstvení můžete zakoupit v pokladně muzea.

Miniprohlídka je určena těm, kteří trpí různými fobiemi z podzemních prostorů, rodinám s malými dětmi, nevhodně (málo) ustrojeným a nebo stále něco nestíhajícím návštěvníkům. Její časová náročnost je 40 minut. Do tvrze se vstoupí srubem K – S 22a, sestoupí se po svážnici (26 schodů dolů), prochází se kolem odvodňovací štoly, minových kobek, posuvných uzávěrů, filtrovny, strojovny/elektrárny až do hlavního muničního skladu M1. Zde je umístěna expozice zbraní, munice atd. Po prohlídce exponátů výprava pokračuje hlavní galerií k poválečným štolám. Odtud se vrací zpět hlavní galerií bez odbočení. Po svážnici (26 schodů nahoru) vystoupí do srubu K – S 22a a zde ukončí prohlídku tvrze. Tento typ prohlídky představuje 450 metrů podzemím, 26 schodů dolů a 26 vzhůru.

mini prohlídka
:: Zpět k typům prohlídek nebo Nahoru nebo Zpět ::

Základní prohlídka je ideálním typem prohlídky, návštěvník uvidí vše podstatné. Její časová náročnost je cca 85 minut. Do tvrze se vstoupí srubem K – S 22a, sestoupí se po svážnici (26 schodů dolů), prochází se kolem odvodňovací štoly, minových kobek, posuvných uzávěrů, filtrovny, strojovny/elektrárny až do hlavního muničního skladu M1. Zde je umístěna expozice zbraní, munice atd. Po prohlídce exponátů výprava pokračuje hlavní galerií kolem poválečných štol a dolních kabelových komor do překladiště u odbočky v prostoru válečných kasáren. Projde pět kasárenských sálů kde se nachází pietní místo a pokračuje hlavní galerií přes výhybnu až do manipulačního muničního skladu M2 pod srubem K – S 22. Zde se nachází další expozice (pancéřové prvky a výstroj objektů opevnění, ukázky vzduchotechnických rozvodů, překážkového materiálu atd.) Odtud výprava vstoupí na horní patro srubu K – S 22 – objektu pro otočnou a výsuvnou dělovou věž (99 schodů nahoru). Po prohlídce horního patra srubu se vrátí do podzemí (99 schodů dolů), nahlédne do vyrovnávací šachty a od ní se vrací zpět hlavní galerií bez odbočení. Po svážnici (26 schodů nahoru) vystoupí do srubu K – S 22a a zde ukončí prohlídku tvrze. Tento typ prohlídky představuje celkem 1 550 metrů podzemím, 125 schodů vzhůru a 125 dolů.

kompletní prohlídka
:: Zpět k typům prohlídek nebo Nahoru nebo Zpět ::

Velký okruh je určen zájemcům o čs. opevnění nebo vojenskou historii. Uspokojí také ty z Vás, co chtějí vidět více, než je obvyklé. Časová náročnost této prohlídky činí 150 minut. Do tvrze se vstoupí stejně jako u ostatních typů prohlídek srubem K – S 22a. Následuje sestup se po svážnici (26 schodů dolů), prochází se kolem odvodňovací štoly, minových kobek, posuvných uzávěrů, filtrovny, strojovny/elektrárny až do hlavního muničního skladu M1. Zde je umístěna expozice zbraní, munice atd. Po prohlídce exponátů výprava pokračuje hlavní galerií kolem poválečných štol a dolních kabelových komor do překladiště u odbočky v prostoru válečných kasáren. Projde se pěti kasárenskými sály kde se nachází pietní místo a pokračuje hlavní galerií přes výhybnu až do manipulačního muničního skladu M2 pod srubem K – S 22. Zde se nachází další expozice (pancéřové prvky a výstroj objektů opevnění, ukázky vzduchotechnických rozvodů, překážkového materiálu a jiné.) Odtud výprava vstoupí na horní patro srubu K – S 22 – objektu pro otočnou a výsuvnou dělovou věž (99 schodů nahoru). Po výkladu a prohlídce horního patra srubu se vrátí do podzemí (99 schodů dolů). Následuje výklad u nouzového výlezu z tvrze a sestup vyrovnávací šachtou do snížené části podzemních prostor (74 schodů dolů). Dále výprava projde pěchotní galerií ke druhé odvodňovací štole a vystoupá na horní patro pěchotního srubu K – S 21 (129 schodů nahoru). Po prohlídce sejde do dolního patra srubu (16 schodů dolů) a nouzovým východem tvrz na krátký čas opustí. Následuje prohlídka exteriérů srubů K – S 21, K – S 23, K – S 22, pozůstatků po pracovní šachtě P II, pozůstatků po překážkovém systému na povrchu tvrze a exteriéru srubu K – S 24. Tímto objektem se výprava vrací do interiéru tvrze, prohlédne horní patro objektu a sestoupí do podzemí schodištní šachtou (167 schodů dolů). Pěchotní galerií projde do prostoru válečných kasáren a zde prohlídne jejich poslední část – ošetřovnu. Od ní se vrací zpět na hlavní galerii a bez odbočení jde ke srubu K – S 22a. Po svážnici (26 schodů nahoru) vystoupí do vjezdu ve srubu K – S 22a a zde ukončí prohlídku tvrze. Tento typ prohlídky představuje celkem 1 550 metrů podzemím, 1 000 metrů na povrchu tvrze, 254 schodů vzhůru a 382 dolů.

kompletní prohlídka
:: Zpět k typům prohlídek nebo Nahoru nebo Zpět ::

Nadstandardní okruh je mimořádnou příležitostí vidět téměř vše a dozvědět se maximum. Časová náročnost je značná a výprava se většinou nestihne vrátit za méně než 5 hodin (prohlídka cca 300 minut). Trasa je prakticky totožná s Velkým okruhem, ale vstupuje se i tam, kam se běžně nesmí: (fitrovna, strojovna-elektrárna a sklad PHM, sklad ručních granátů, sklad osvětlovací a signální munice, dolní patro srubu K – S 22, pěchotní galerie a pata schodiště srubu K – S 23, dolní patro srubu K – S 24). Na povrchu tvrze je předmětem prohlídky také více pozůstatků po stavbě tvrze a zkouškách z doby okupace (kráterové pole mezi K – S 21 a K – S 22, pracovní šachta P I a zbytky zařízení staveniště u ní, v případě dostatku času také jedna ze tří kabelových komor tvrze…). Na tento typ prohlídky provozovatelé muzea doporučují kromě teplého oblečení a pevné obuvi také vlastní svítilnu a malou svačinu.

:: Zpět k typům prohlídek nebo Nahoru nebo Zpět ::
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko