CZ EN DE PL FR

Výroční nadstandardní prohlídka

je mimořádnou příležitostí vidět téměř vše a dozvědět se maximum o čs. opevnění!
Časová náročnost je značná - cca 5-6 hodin.
Trasa na Boudě začíná ve vchodovém srubu K – S 22a. Následuje sestup po svážnici (26 schodů dolů), prochází se kolem odvodňovací štoly, minových kobek, posuvnými uzávěry, kolem filtrovny, strojovny-elektrárny až do hlavního muničního skladu M1. Zde je umístěna expozice zbraní, munice atd. Po prohlídce exponátů výprava pokračuje hlavní galerií kolem poválečných štol a dolních kabelových komor do překladiště pěchotního materiálu u odbočky v prostoru válečných kasáren. Projde se pěti kasárenskými sály kde se nachází pietní místo a pokračuje hlavní galerií přes výhybnu až do manipulačního muničního skladu M2 pod srubem K – S 22. Zde se nachází další expozice (pancéřové prvky a výstroj objektů opevnění, ukázky vzduchotechnických rozvodů, překážkového materiálu a jiné.). Odtud výprava vstoupí na horní patro srubu K – S 22 – objektu pro otočnou a výsuvnou dělovou věž (99 schodů nahoru). Po výkladu a prohlídce horního patra tohoto unikátního srubu se vrátí do podzemí (99 schodů dolů). Následuje výklad u nouzového výlezu z tvrze a sestup vyrovnávací šachtou do snížené části podzemních prostor (74 schodů dolů). Dále výprava projde pěchotní galerií ke druhé odvodňovací štole a vystoupá na horní patro pěchotního srubu K – S 21 (129 schodů nahoru). Po prohlídce sejde do dolního patra srubu (16 schodů dolů) a nouzovým východem tvrz na krátký čas opustí. Následuje prohlídka exteriérů srubů K – S 21, K – S 23, K – S 22, pozůstatků po pracovní šachtě P II, pozůstatků po překážkovém systému na povrchu tvrze a exteriéru i interiéru srubu K – S 24 ("posunutý/utržený bunkr"), silně devastovaného ženijními zkouškami v době okupace. Po jeho prohlídce výprava přejde po bývalé trase stavební úzkorozchodné dráhy do linie rozestavěného lehkého opevnění vzor 37, kterou se za výkladu průvodce přemístí k sousednímu Muzeu Vysoký kámen. Zde výpravu převezme druhý průvodce a seznámí účastníky detailně s parametry a historií pěchotního srubu K - S 25. Po jeho prohlídce výpravu odvede k symbolu NS - Betonová hranice - tzv. převrácenému bunkru, kde komentovanou prohlídku zakončí.

Začátek prohlídky: sobota 27. května 2017 v 10:30 u vchodového srubu tvrze Bouda.
Předpokládaný čas ukončení: sobota 27. května 2017 v 16:00 u převráceného bunkru.
Cena (jednotné vstupné): 350,- Kč za osobu.
Doporučení: vhodný turistcký oděv, pevná uzavřená obuv, svetr navíc, svítilna, svačina (občerstvení bude k dispozic i u vstupu do tvrze Bouda). Nedoporučuje se: tento typ prohlídky není vhodný pro děti mladší 12ti let!
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko