CZ EN DE PL FR

PARDUBICKÝ KRAJ UDĚLIL NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ „ZA ZÁSLUHY O PARDUBICKÝ KRAJ 2014“ NAŠÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI


V minulých dnech převzali zástupci dvou obecně prospěšných společností z rukou hejtmana vyznamenání Za zásluhy o Pardubický kraj 2014. Bylo tak oceněno 25 let práce několika generací nyní již často bezejmenných bunkrologů, kteří se snažili (a snaží) vyrvat cennou památku kopřivám a uchránit jí před zapomněním. Oceněny byly o.p.s. Společnost přátel čs. opevnění a o.p.s Králická pevnostní oblast – lídři na poli „praktické bunkrologie“. Jejich prostřednictvím přišlo poděkování desítkám dalších nadšenců, kteří na opevnění pracovali a pracují ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

Při slavnostním večeru se měli možnost předseda správní rady Společnosti přátel čs. opevnění, o.p.s. Jiří Dibelka a ředitel Králické pevnostní oblasti, o.p.s. Petr Štemberk krátce pozdravit a promluvit s Hejtmanem Pardubického Kraje Martinem Netolickým, s jeho zástupcem Romanem Línkem, se senátorem Petrem Šilarem, s paní starostkou Králík Janou Ponocnou, se zástupcem ředitele Českých drah (a exhejtmanem Pk) Ivo Tomanem a dalšími, kteří vyjádřili dobrovolníkům pracujícím na opevnění svou podporu a pozdravovali všechny ty, kteří spravují pevnostní a vojenská muzea na Králicku.

Ocenění „Za zásluhy o Pardubický kraj“ je nejvýznamnějším krajským vyznamenáním a jeho statut o něm říká: Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje.

Společnost přátel československého opevnění, o.p.s. je zřizovatelem a provozovatel Muzea československého opevnění-dělostřelecké tvrze Bouda pro Pardubický kraj, provozovatelem Muzea opevnění-dělostřelecké tvrze Hůrka pro město Králíky, podílí se na pořádání vojensko-historické vzpomínkové akce Cihelna a je jedním z vůdčích subjektů projektu přírodního, vojensko-technicko-historického muzea Králická pevnostní oblast.

Ředitel: Ing.Martin Ráboň, předseda správní rady: Jiří Dibelka, sídlo: Luční 199, Hradčany, 666 03. Informace o Společnosti přátel čs. opevnění, o.p.s.: www.boudamuseum.com

Obecně prospěšná společnost Králická pevnostní oblast, o. p. s. sdružuje pevnostní a vojenská muzea působící na Králicku. Ředitel: Petr Štemberk, předseda správní rady: Jiří Dibelka, sídlo: Vojenské muzeum Králíky, Prostřední Lipka č.p. 1; 561 69 Králíky

Muzea sdružená ve společnosti Králická pevnostní oblast, o. p. s.

Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda

Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka

Vojenské muzeum Králíky

Muzeum čs. opevnění z let 1935-1938 Pěchotní srub K - S 14 "U cihelny"

Vojenské muzeum Lichkov

Památník obránců vlasti

Muzeum Vysoký kámen

Přidružení členové společnosti Králická pevnostní oblast, o. p. s.

Králický řopík - lehký objekt vz. 37 č. 111

Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko