CZ EN DE PL FR

Netopýři na Boudě - 2009

Netopýrů se krize nedotkla
Poslední únorovou sobotu proběhlo sčítání netopýrů v podzemních chodbách, sálech a bojových srubech dělostřelecké tvrze Bouda. Tento objekt vybudovaný v letech 1936–1938 je nejen unikátní fortifikační památkou zapsanou na seznam kulturních památek ČR, ale představuje také významné zimoviště pro chladnomilné druhy netopýrů.
Letos, kdy veškerá média chrlí informace o dopadu světové hospodářské krize na všechny sféry života, očekávali provozovatelé muzea s napětím, jak tento nepříznivý fenomén ovlivnil populaci chráněných netopýrů zimujících v pevnosti. Ochranáři z České společnosti pro ochranu netopýrů, pod vedením pana Buřiče, důkladně prohledali během několika hodin celý rozlehlý podzemní labyrint. Obavy z dopadu krize se ukázaly jako liché. Řízená návštěvnost, zajišťovaná Společností přátel čs. opevnění, o. p. s., těmto chráněným živočichům svědčí a ani tuto zimu netopýrů neubylo. 
Od doby, kdy je tvrz provozována jako muzeum a je v zimním období od listopadu do dubna s výjimkou několika málo dnů uzavřena, počet zimujících netopýrů vzrůstá a drží se již několik let na dosažené úrovni.
Stav kolonie ukazují čísla v přehledu podle let. Letošní součet je opět rekordní, za celou dobu sledování zdejší populace nebyl nikdy vyšší – 422 kusů.
Druhové zastoupení netopýrů zimujících ve tvrzi Bouda je v posledních letech následující:

Druh  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Netopýr černý 135 169 236 214 218 252 278
Netopýr severní 57 69 49 55 43 51 45
Netopýr velký 
34 49 55 57 55 63 52
Netopýr vodní
2 20 20 24 23 20 18
Netopýr ušatý
3 7 16 15 17 18 27
Netopýr vousatý 2 1 2 1 3 4 0
Netopýr večerní
0 1 0 0 0 0 0
Netopýr Brandtův 0 0 0 0 0 0 2
celkem  
233 316 378 366 359 408 422

Skutečný počet na Boudě zimujících netopýrů je ale vyšší. Může jít až o několik desítek exemplářů navíc, neboť netopýři někdy svými těly zcela vyplní menší dutiny a tak je možné počítat jen jejich první vrstvu. Kromě toho jsou ve tvrzi místa, kam se dostane netopýr, ne však oči ochranářů.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko