CZ EN DE PL FR

NOVÉ PAMĚTNÍ MEDAILE Z ŘADY KPO

Společnost přátel čs. opevnění vydala dvě nové pamětní medaile ze sběratelské řady Králická pevnostní oblast. Jsou věnovány památce elitních jednotek čs. branné moci – Hraničářským plukům 6 a 19.

Hraničářské pluky 6 a 19 – pevnostní útvary – vznikly dne 1. ledna 1938. Jejich organizaci a jejich dislokaci schválil v květnu roku 1937 president dr. Edvard Beneš. Pluky tvořili vojáci státně spolehliví, fyzicky zdatní a psychicky odolní. Procházeli zvláštním výcvikem a nesli označení ZÚ. Na výložkách nosili límcový odznak hraničářů (hlavu psa), na límci číslo pluku v trojúhelníku. Právě tyto motivy se objevily na vydaných pamětních medailích.

Hraničářský pluk 6 měl v míru velitelství v Červené Vodě, velitelem pluku se stal plk. pěchoty Bohumil Borecký. Na Králicku měly působit tři prapory hraničářského pluku 6. Jednalo se o III., IV. a V. prapor.

Hraničářský pluk 19 měl velitelství v době míru v Orlických kasárnách v Žamberku. Velitelem pluku byl ustanoven plk. pěch. František Podhrázký. Na Králicku působily čtyři prapory hraničářského pluku 19. Jednalo se o I., II., V. a VI. prapor.

Ke zrušení obou elitních útvarů došlo 30. listopadu 1938, existovaly tedy pouhých 11 měsíců.

Zájemci si budou moci obě novinky, stejně jako dříve vydané pamětní medaile této sběratelské řady, zakoupit nejen v pokladnách muzeí na Boudě, Hůrce a VMK, ale i v dalších pevnostních muzeích v KPO.

Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko