CZ EN DE PL FR

Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka – druhy prohlídek

Dle ročního období a provozních možností se organizuje celkem pět typů prohlídek. Standardním typem prohlídky je Základní prohlídka (je řazena do všech vstupů – každý den provozu muzea), jen výjimečně jsou zajišťovány další typy prohlídek (Železniční prohlídka, Velký okruh, Nadstandardní okruh, Speciální prohlídka).

Pro osoby se slabší fyzickou kondicí, nebo zdravotním omezením a také děti do 10 let nejsou vhodné tyto typy prohlídek: Velký okruh, Nadstandardní okruh, Speciální prohlídka.

Základní prohlídka: S 12a « svážnice « hlavní galerií « filtrovna « kolem strojovny « M1 « kolem kabelových komor « výhybna « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 11 « nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 400 metrů podzemím, časová náročnost 75 minut.

Železniční prohlídka: S 12a « svážnice « hlavní galerií « kolem filtrovny a strojovny « M1 – ukázka manipulace s materiálem na úzkorozchodné dráze « kolem kabelových komor « výhybna « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 11 « nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty S 11 « zpět na křižovatku « hlavní chodbou do M2 S 12 « nahlédnutí do výtahové šachty S 12 « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 1 800 metrů podzemím, časová náročnost 120 minut.

Velký okruh: S 12a « svážnice « hlavní galerií « filtrovna « kolem strojovny « M1 « kolem kabelových komor « výhybna « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 12 « nahlédnutí do výtahové šachty S 12 « zpět na překladiště pěchotní munice « pěchotní galerií pod S 13 « výstup schodištěm na S 13 « prohlídka interiéru S 13 « výstup nouzovým východem na povrch tvrze « prohlídka exteriéru srubu S 12 « orientace v prostoru a na povrchu tvrze « prohlídka exteriéru S 11 a střel Röchling « vstup do interiéru S 11 a jeho prohlídka « sestup do M2 S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 850 metrů podzemím, 350 metrů po povrchu tvrze a více než 550 schodů (cca polovina vzhůru, polovina dolů) časová náročnost 240 minut.

Nadstandardní okruh:
S 12a « svážnice « nahlédnutí do odvodňovací štoly « hlavní galerií « filtrovna « strojovna « M1 « kolem kabelových komor « výhybna « kasárenské sály 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 12 « výstup do S 12 « prohlídka interiéru S 12 « zpět na překladiště pěchotní munice « pěchotní galerií pod S 10 « výstup schodištěm na S 10 « prohlídka interiéru S 10 « výstup nouzovým východem na povrch tvrze « přesun k S 13 « vstup do S 13 nouzovým východem « prohlídka interiéru S 13 « výstup na povrch « prohlídka exteriéru S 13 « prohlídka exteriéru srubu S 12 « orientace v prostoru a na povrchu tvrze « prohlídka exteriéru S 11 a střel Röchling « vstup do interiéru S 11 a jeho prohlídka « sestup do M2 S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 2 000 metrů podzemím, 680 metrů po povrchu tvrze a více než 1 100 schodů (cca polovina vzhůru, polovina dolů) časová náročnost 330 minut.

Speciální prohlídka: V rozsahu základní prohlídky + možnost přidání prohlídky kteréhokoliv objektu tvrze a to v počtu 1 – 4. Nevystupuje se na povrch tvrze, je nutno vždy vystoupit na srub a sestoupit zpět do podzemí schodištní šachtou konkrétního objektu.

S 12a « svážnice « hlavní galerií « filtrovna « kolem strojovny « M1 « kolem kabelových komor « výhybna « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 11 « nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět na hlavní galerii « další postup dle výběru objektu (ů). Délka trasy a časová náročnost – individuální.

•    Provozovatel nebo pověřená osoba určí průvodci, jakou prohlídku má s výpravou absolvovat.
•    Termíny pro: Železniční prohlídku, Velký okruh, Nadstandardní okruh, Speciální prohlídku vyhlašuje provozovatel prostřednictvím internetových stránek (www.boudamuseum.com, www.kpo1938.com) a také v tištěné podobě v pokladně muzea. Případně je možné tento typ prohlídky individuálně objednat.
•    Pouze v nutných případech (např. časová tíseň či slabší fyzická kondice návštěvníků) dostane průvodce pokyn ke změně trasy. Návštěvníci musí být předem o změně informováni a v případě, že jde o pravidelný vstup, musí jim být poskytnuta sleva na vstupném.
•    Nejnižší počet návštěvníků pro pravidelný čas vstupu není omezen.
•    Maximální počet návštěvníků v jedné výpravě je stanoven na 60 osob (platí pro Základní prohlídku a Železniční prohlídku), resp. 30 osob (platí pro Velký okruh, Nadstandardní okruh a Speciální prohlídku).


Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka – ceny prohlídek (platí od 1.8.2012)

Základní prohlídka

PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí)
70 Kč
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (důchodci, studenti po předložení průkazu) 60 Kč

DĚTSKÉ VSTUPNÉ (6–15 let) A VSTUPNÉ PRO ZTP
50 Kč
RODINNÉ VSTUPNÉ (maximálně dva dospělí + 3 děti do 15ti let) 200 Kč
KAMERA A FOTOAPARÁT ZE STATIVU 150 Kč
KAMERA A FOTOAPARÁT (MOBILNÍ TELEFON) Z RUKY
50 Kč
Zdarma: děti (do 6ti let), novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.Železniční prohlídka

PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí)
100 Kč
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (důchodci, studenti po předložení průkazu) 80 Kč

DĚTSKÉ VSTUPNÉ (6–15 let) A VSTUPNÉ PRO ZTP
70 Kč
RODINNÉ VSTUPNÉ (maximálně dva dospělí + 3 děti do 15ti let) 300 Kč
KAMERA A FOTOAPARÁT ZE STATIVU 150 Kč
KAMERA A FOTOAPARÁT (MOBILNÍ TELEFON) Z RUKY
50 Kč
Zdarma: děti (do 6ti let), novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.


Velký okruh

PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí)
200 Kč
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (důchodci, studenti po předložení průkazu) 150 Kč

DĚTSKÉ VSTUPNÉ (6–15 let)
120 Kč
RODINNÉ VSTUPNÉ (maximálně dva dospělí + 3 děti do 15ti let) 550 Kč
KAMERA A FOTOAPARÁT ZE STATIVU 150 Kč
KAMERA A FOTOAPARÁT (MOBILNÍ TELEFON) Z RUKY
50 Kč
Zdarma: novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.Nadstandardní okruh

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ (slevy nejsou poskytoványí)
300 Kč
KAMERA A FOTOAPARÁT ZE STATIVU 150 Kč
KAMERA A FOTOAPARÁT (MOBILNÍ TELEFON) Z RUKY
50 Kč
Zdarma: novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.

Speciální prohlídka

PLNÉ VSTUPNÉ - ZÁKLADNÍ (dospělí)
70 Kč
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ - ZÁKLADNÍ (důchodci, studenti po předložení průkazu) 60 Kč

DĚTSKÉ VSTUPNÉ - ZÁKLADNÍ (6–15 let)
50 Kč
PŘÍPLATEK (prohlídka každého dalšího přiobjednaného bojového objektu tvrze - jednotné vstupné, slevy nejsou poskytovány)
50 Kč
KAMERA A FOTOAPARÁT ZE STATIVU 150 Kč
KAMERA A FOTOAPARÁT (MOBILNÍ TELEFON) Z RUKY
50 Kč
Zdarma: novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.

Nabídka individuálních prohlídek tvrze Hůrka a ceník individuálních prohlídek zde:
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko