CZ EN DE PL FR

Boudaři se neukládají k zimnímu spánku!

A to, ani když letošní zima je na sníh tak štědrá... Pravdou je, že se pracovní akce přesouvají do dílen a dalšího teplého zázemí, neboť hromady sněhu na všech přístupech, silné mrazy a silný průvan v podzemí tvrze vylučují prakticky jakoukoliv dlouhodobější a smysluplnou práci. Tvrzi Bouda tak nyní kralují netopýři… A tak díky obtížnému přístupu letos zatím nenabízíme speciální zimní prohlídky. Pokud však chcete i v tomto období bohatém na sněhovou nadílku navštívit prvorepublikovou dělostřeleckou tvrz, rádi se s Vámi potkáme na Hůrce. Je mnohem lépe přístupná i v těchto bílých časech. Aktuální nabídky zde:

Zima se vším všudy – to však neznamená, že se přestaly konat pravidelné pracovní akce… Během roku 2019 máme totiž v plánu další etapu elektrifikace tvrze Bouda. Páteřní silové rozvody instalované podle dobových výkresů a pozůstatků na stěnách z roku 1938, už máme v podzemních chodbách od května 2016. Byla to první velká investice od Pardubického kraje (vlastníka tvrze), kdy přivedení el. proudu podzemním kabelem ze Suchého vrchu přišlo na cca 11 000.000,- Kč!

Nyní bude následovat rekonstrukce světelných okruhů v podzemí – všude tam, kde to stav chodeb a sálů umožní. Na většině míst – tedy zejména v chodbách – se maximálně přiblížíme původní podobě… A tady se dostáváme k meritu věci: původní materiál prakticky neexistuje, podobný jen u části potřebného a tak přichází ke slovu zbytky dochovaných originálů, původní výkresy a šikovní řemeslníci, schopné firmy a pracovité ruce. Rekonstruovat tvrz – to je ale „jiná melodie“, než rekonstruovat samostatný těžký objekt čs. opevnění. Technická náročnost je sice srovnatelná, ale počty – ty jsou řádově jiné…

A tak se pro Boudu vyrobily ručně stovky kusů několika typů příchytek na kabely, třmenů na hlavní kabelové trasy a vyrábí se nosné rámečky na světla. To vše doplní několik km kabelů, několik set ks světel, která se tvarově nejvíce podobají nedostupným originálům, či cenově nedostupným replikám.

I ty jsme sice podle několika kusů originálů, které vlastníme ve sbírce a které budou časem vystaveny, nechali vyrobit. Ale jen několik desítek exemplářů na ukázku, potřeba by byly stovky… A to už bychom se zase dostali k finančním částkám mimo realitu… Bouda je sice kulturní památka ČR, letos oslaví 30 let (!) od svého zpřístupnění veřejnosti, ale na svůj provoz si – na rozdíl od jiných památek srovnatelného významu – musí sama vydělat. Není ze strany státu finančně dotována, či jakkoliv podporována… A tak jde vše pomaleji, než bychom si třeba přáli… Bouda – to je „Národ sobě!“ v praxi. Kolik přijde návštěvníků, tolik se vybere vstupného a tolik se může dát na zajištění provozu, na údržbu a investice. Pomáhá jen Pardubický kraj cestou grantů, či účelových dotací… Ze vstupného bychom tvrz elektrifikovat nikdy nedokázali…

Pokud se tedy vše podaří, tak v roce 2019 atmosféru podzemních prostor ještě více přiblížíme stavu v roce 1938, doplníme četné exponáty a rozšíříme zásadně obsah prohlídek…

Aktuální fotografie a termíny jarního zpřístupnění tvrze Bouda postupně zveřejňujeme zde:
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko