CZ EN DE PL FR

Turistický pochod „Po Betonové hranici“.

Jako připomínku 76. výročí mobilizace čs. branné moci v září 1938 pořádá Společnost přátel čs. opevnění o. p. s. ve spolupráci s Muzeem Vysoký kámen druhý ročník turistického pochodu „Po Betonové hranici“.

Trasy pochodu jsou vedeny po v roce 2012 rekonstruované a prodloužené naučné stezce Betonová hranice, jejíž začátek i konec leží v obci Mladkov. V rámci pochodu budou otevřena pevnostní muzea ležící na jeho trase: Muzeum Vysoký kámen, Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda a připraven doplňkový program a speciální pamětní a upomínkové materiály.

Pro ty, kteří se v sobotu 27. září do Mladkova (na místo hlavního startu) dopraví vlaky či autobusy, je začátek pochodu situován na zastávku ČD v Mladkově a to v časovém rozmezí 8.00 až 10.00 hodin.

Pro automobilisty, kteří se dopraví do místa konání vozidly a nemusí se tedy řídit jízdními řády hromadné dopravy, jsou připravena tato nástupní místa na trasu pochodu:

Suchý vrch – Kramářova chata. Zde nejsou účastníci pochodu limitováni časem, je však doporučeno, z tohoto místa vyrazit v době od 8.00 do 11.00 hodin. Na parkovišti odstaví své vozidlo a po červené turistické značce se vydají k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda (cca 3 km, asi 35-40 minut), kde se na trasu pochodu mohou napojit.

Těchonín – lokalita u Lesovny. Zde nejsou účastníci pochodu limitováni časem, je však doporučeno, z tohoto místa vyrazit v době od 8.00 do 11.00 hodin. Na odstavné ploše u Lesovny zaparkují své vozidlo a po zelené turistické značce se vydají k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda (cca 3,5 km, asi 45-60 minut).

Organizace turistického pochodu po Betonové hranici

Místa startů:

Hlavní start: zastávka ČD v obci Mladkov

Dvě záložní místa startů: Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda (srub K – S 22a); Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K – S 25.

Startovné (platí se jen v případě, že účastník bude chtít získat pamětní list a v kovu raženou pamětní medaili, která je jinak neprodejná):

Dospělí – 40,- Kč / osoba

Děti – 20,- Kč / osoba

Hradí se v hotovosti v některém z míst startů.

Pamětní list účastníka pochodu:

Vydává se proti úhradě startovného ve všech 3 místech startu pochodu.

Pamětní list obsahuje prostor pro udělení tří turistických razítek.

Razítka se udělují pouze v muzeích čs. opevnění a to vždy po absolvování prohlídky muzea (Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda (srub K – S 22a); Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K – S 25). Tamtéž se nachází místo kde budou

účastníkům předány pamětní medaile, pokud se účastník prokáže dvěma razítky na pamětním listu.

Otevírací doby muzeí opevnění v den pochodu:

Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda: 9.00 až 19.00 (poslední vstup v 17.00)

Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K – S 25: 9.00 až 18.30 (poslední vstup v 17.30)

Trasy pochodu:

Turistický pochod po Betonové hranici je veden trasou stejnojmenné naučné stezky, která je vybavena celkem 30 tabulemi s informacemi o čs. opevnění – v pěti jazykových mutacích. Průběh okruhu naučné stezky Betonová hranice je značen pásovými značkami KČT a to v červené (úsek Mladkov náměstí – tvrz Bouda vchod), zelené (Tvrz Bouda vchod – pod Boudu) a žluté barvě (Pod Boudou – Mladkov náměstí). Směrovky i samotné informační tabule jsou opatřeny symbolem naučné stezky (bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem).

Také další přístupy k naučné stezce Betonová hranice jsou vedeny po stávajících značených turistických trasách KČT.

Zabezpečení: trasa pochodu je vedena po cestách, které jsou součástí sítě turistických tras značených KČT, a nebude tedy doplněna dalším značením.
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko