CZ EN DE PL FR

Sezóna 2015 a výhled na rok 2016

Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda – vyhodnocení sezóny 2015 a výhled na tu letošní

Loňská turistická sezóna v Králické pevnostní oblasti skončila rekordním výsledkem, provozovatelé muzeí mohli být spokojeni. Některá muzea se však potýkala s nepříznivými vlivy extrémního počasí. V tomto směru nejhůře postiženou lokalitu představovala dělostřelecká tvrz Bouda. Ve vedrech letní sezóny turisté s obtížemi překonávali i těch několik málo kilometrů od nejbližších parkovišť u Kramářovy chaty na Suchém vrchu, nebo u Lesovny v Těchoníně. Přístup z jiných směrů jim komplikoval neselektivní plošný zákaz vstupu do lesa, vyhlášený úřady po jarní větrné smršti. Díky tomu na některých turistických cestách ustal pohyb na velmi dlouhou dobu… Zákaz vstupu do větrem poničených porostů pro turisty např. zcela vyřadil Naučnou stezku Betonová hranice Mladkov, a to cca na čtvrt roku, tedy celou hlavní turistickou sezónu...

Návštěvnost vzrostla
I přes shora uvedené nepříznivé podmínky se za 12 měsíců roku 2015 prodalo na tvrzi Bouda (zřejmě nejhůře dostupné kulturní památce Pardubického kraje!) 12.868 vstupenek různého typu. To představuje nárůst o více než tisíc kusů, oproti předchozí sezóně. K tomu je potřeba připočítat několik set osob, které prošly muzeem v loňském roce zdarma (odborná exkurze posluchačů vojenské střední školy v Moravské Třebové, speciální akce na Boudě pro děti a v rámci turistických pochodů…).
Na – ve své konečné podobě – velmi dobrém výsledku se podílela nejen intenzivní propagační kampaň, ale také rozšíření nabídky typů prohlídek, v hlavní sezóně posílení provozu dalšími dobrovolníky a rozšíření provozní doby tak, aby se vyšlo vstříc maximálnímu počtu zájemců… I když vyhovět všem se snad nepodaří nikdy…
Potěšitelné, a pro perspektivu muzea důležité, bylo zapojení se velké skupiny mladých průvodců (věková kategorie 15-18 let) do zajištění provozu. Při tom jsme hojně využívali altán vybudovaný LS-Lanškroun pro návštěvníky tvrze v prostoru před vchodovým srubem. Umožnil nám v některých dnech provozu rozšířit nabídku – přemístit sem občerstvení, informační centrum a půjčování teplých oděvů návštěvníkům (zdarma). Největší přínos měla tato stavba a v ní zajišťované služby v době konání akce Cihelna 2015 a na konci roku mezi svátky…

Mimořádné akce, které podnikáme na Boudě za účelem zvýšení návštěvnosti, propagace, zviditelnění a v neposlední řadě také jako připomínky výročí…
Pro Boudu (stejně jako pro tvrz Hůrku) platí, že jsme velmi aktivní v rámci Společných víkendů muzeí v KPO. Ty držíme od dubna do října. Většinou se jedná o poslední celý víkend daného měsíce, vyjma srpna – tam připadá Společný víkend muzeí na termín akce Cihelna. Snaha je zařadit vždy více vstupů do podzemí a rozšířit nabídku typů prohlídek. Tím se snažíme vycházet vstříc zájmu návštěvníků. Ti si navíc mohou objednat i zcela individuální termín a rozsah prohlídky tvrze…
Vedle hlavní turistické sezóny v červenci a srpnu jsou pro návštěvníky atraktivní zejména Společné víkendy muzeí v KPO na konci května (výročí „Částečné mobilizace“), na konci září (výročí mobilizace), na konci října (výročí vzniku RČS). Postupně se nám ustálil na Boudě počet a kalendář aktivit zhruba takto:

Květen:
Turistický pochod „generála Ludvíka Krejčího“ (nahradil pochod „Toulání kolem Orlice“)
První Výroční nadstandardní prohlídka ve spolupráci s Muzeem Vysoký kámen (MVK) – 6 hodin na objektech čs. opevnění
Červen:
Den s LČR na Boudě
Srpen:
Akce Cihelna
Druhá Výroční nadstandardní prohlídka ve spolupráci s Muzeem Vysoký kámen (MVK) – 6 hodin na objektech čs. opevnění
Září:
Turistický pochod „Betonová hranice“
Třetí Výroční nadstandardní prohlídka ve spolupráci s Muzeem Vysoký kámen (MVK) – 6 hodin na objektech čs. opevnění
Říjen:
Čtvrtá Výroční nadstandardní prohlídka ve spolupráci s Muzeem Vysoký kámen (MVK) – 6 hodin na objektech čs. opevnění

Z uvedeného je pochopitelně největší, nejnáročnější a také nejdůležitější akce Cihelna na Boudě… Na hlavní den – sobotu – zajišťujeme v jejím termínu i speciální autobusovou linku na trase Králíky-bojiště – Lichkov – Mladkov – Těchonín – Tvrz Bouda-vchodový srub.

Toto schéma akcí zachováme i v letošní sezóně.

Po zkušenostech se zájmem návštěvníků z posledních let navíc zařadíme do stálého repertoáru „mimořádných akcí na Boudě“ otevření poslední týden měsíce října (kolem státního svátku) a také období posledního týdne roku.

Hlavní projekty dokončené v roce 2015
Poněkud  v pozadí běžných starostí a radostí na Boudě zůstává loni na jaře dokončený projekt naučné stezky Králická pevnostní oblast (NS – KPO). Ačkoliv termín zadání stavby stezky kolidoval se zimou 2014/2015, podařilo se nám více než dvě desítky informačních tabulí realizovat ve slušné kvalitě a včas. Bouda je dnes tedy propojena přístupy nejen z Mladkova, Lichkova, Suchého vrchu, Těchonína, ale i od Červenovodského sedla, ze strany Boříkovic – Králík – Hůrky (a tvrz Hůrka zase s Dolní Moravou). Realizací tohoto projektu se podařilo dokončit síť značených cest s informačními tabulemi (mají pětimutační obsah), takže spolu s desítkami tabulí z předchozích projektů se podařilo dílo skutečně nevšední… Turisté, kteří na Králicko přijedou, už mohou být bez další naší aktivity směřováni z klíčových turistických křižovatek jak na Boudu, Hůrku, do VMK tak i další lokality.

Hlavní projekt realizovaný ve tvrzi pak představoval „Nosný systém pro 2D expozice“ (vedle Boudy určený i pro Hůrku). To je další velký posun – umožní nám prezentovat na obou tvrzích alespoň část z obrovského množství dobových fotografií, dokumentů a plánů, vystavit kresby a mapy… Díky tomuto projektu – podpořenému grantem Pardubického kraje – budeme moci veřejnosti představit množství unikátních 2D exponátů… Systém je zpracováním i materiálem vysoce odolnou stavebnicí (nerez, hliník, plast) umožňujíc každoroční rozšiřování expozic.

Přichází roky velkého pokroku…
Po 26 letech od prvního „kopnutí“ na Boudě jsme se jako provozovatelé dostali blízko významnému „etapnímu cíli“!
V plném proudu je projekt elektrifikace tvrze Bouda, který představuje pro muzeum zásadní milník! Původní plánované napojení tvrze na el. síť bylo před zahájením realizace projektu rozšířeno i o rekonstrukci stávajících vnitřních rozvodů ve tvrzi… Navíc s podmínkou, že se vnitřní instalace v maximální možné míře přizpůsobí vizuálně původnímu řešení z roku 1938. To byl požadavek nejen nás, jako provozovatelů, ale rovněž podmínka památkářů. Cena projektu přesáhla jedenáct milionů korun, investorem je Pardubický kraj. Kabel jdoucí od Suchého vrchu už je od podzimu uložen v zemi, práce v podzemí tvrze také pokročily, a to i za situace, kdy museli dodavatelé akceptovat skutečnost, že tvrz patří mezi chráněná zimoviště chladnomilných druhů netopýrů…
V plánu je dokončení celého projektu v květnu 2016. Pokud se neobjeví nějaké nečekané překážky, budeme větší část letošní sezóny svítit a pracovat ve tvrzi bez zvuku motorů… V ČR se nenachází kulturní památka stejného významu a obdobné návštěvnosti, která by byla provozována jako muzeum 26 let bez elektrické přípojky… V tomto směru tedy tvrz Bouda srovná úroveň provozních podmínek s lokalitami jako je Dobrošov, Hanička či Hůrka až v letošním roce…

Zároveň běží ve své přípravné fázi (hotova studie) projekt provozní budovy (provozního zázemí) tvrze Bouda, které dosud bolestně chybí. Letos se projektová příprava dokončí a možná se na podzim práce zahájí… Nová provozní budova muzea, díky které se přestěhuje kompletní improvizované zázemí z interiéru vchodového srubu, bude stát v místě betonových základů z 50. let minulého století (cca 60 m od vchodového srubu – u cesty směrem na Suchý vrch – tam jak už nyní stojí nová trafostanice). Prozatím se počítá s tím, že stavba proběhne v roce 2017, dokončeno a kolaudováno bude v průběhu roku 2018.

V souvislosti s přípravou stavby provozní budovy se otevírá cesta třetímu zásadnímu projektu – revitalizaci vchodového srubu tvrze Bouda – objektu K – S 22a… V letošním roce by měl být dokončen projekt a ve dvou následujících letech by měla probíhat realizace, jejímž cílem je vchodový srub zcela rekonstruovat do stavu z roku 1938 (obnovit izolace, omítky, pancéřové zvony, instalovat vrata a dveře, filtroventilaci, upravit elektroinstalaci na provedení blížící se v maximální míře původnímu, vyrobit a namontovat lafetaci zbraní…). Práce na vchodovém srubu bude možné naplno spustit, až se přesune většina zázemí do nové provozní budovy.

Obrovská investice do významné kulturní památky ČR
Pardubický kraj se tak po letech podpory pevnostní turistiky na Králicku definitivně etabloval do pozice lídra v oblasti péče o pozůstatky pevnostních objektů z let 1935-1938 v rámci celé ČR. Směrem k Boudě se chová jako správný vlastník a dobrý hospodář… Na nás je udržet i detaily těchto projektů v mantinelech, ve  kterých realizace chceme mít, nebo jak mají dle původních historických podkladů vypadat. Společně doufáme, že dostaneme Boudu jako muzeum a památku na úplně jinou úroveň!
Celková finanční suma do tří shora uvedených investic by měla v průběhu tří let přesáhnout částku 30 milionů korun! Kraj na ně bude čerpat také finanční prostředky z evropských fondů…

Jako dlouholetí provozovatelé muzea jsme si i v loňském roce uvědomili, jak obrovskou devizu pro jeho úspěšné fungování a rozvoj, představují nadstandardní vztahy s Pardubickým krajem, Lesy ČR, okolními obcemi a dalšími subjekty. Tohle není samozřejmé…

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s., Martin Ráboň, březen 2016
Foto autor, Ondřej Skypala a Milan Dupal

Fotogalerie z rekonstrukce el. rozvodů ve tvrzi a připojení tvrze Bouda na rozvodnou síť zde
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko