CZ EN DE PL FR

Vnitřní prostory tvrze Bouda dostaly nové osvětlení

V průběhu roku 2014 se podařilo realizovat projekt „Modernizace světelných zdrojů v Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda“, podpořený Pardubickým krajem v rámci grantového programu Podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji v roce 2014. Realizace projektu představovala klíčový krok k zajištění zásadního snížení provozních nákladů muzea.

Tvrz Bouda je významná kulturní památka ČR a zároveň nejvýznamnější vojensko-technická památka v Pardubickém kraji, která dosud není napojena na elektrickou rozvodnou síť (v současnosti Pardubický kraj připravuje řešení tohoto problému). Jde o obrovský pevnostní objekt, s pěti bojovými „sruby“ a podzemním systémem chodeb a sálů 1,5 km rozsáhlým. Tvrz sama představuje hlavní exponát muzea, ve kterém je naší obecně prospěšnou společností zajišťováno 6 prohlídkových tras, přičemž všechny jsou zcela závislé na dostatečném umělém osvětlení z více než 300 světelných zdrojů.

Veškeré další práce na zajištění provozu muzea, údržba a rekonstrukce objektu jsou rovněž závislé na elektrické energii, neboť jsou prováděny v prostorech bez denního osvětlení (v podzemí a v místnostech bez oken), což je zásadním rozdílem, oproti „běžným“ muzejním institucím. Spolehlivé a provozně úsporné světelné zdroje tak představují zásadní faktor nezbytný k bezpečnému a spolehlivému provozu muzea, neboť energie je vyráběna prostřednictví dieselgenerátorů ve vlastní elektrárně. Provoz je tak velmi nákladný.

Projekt samotný spočíval v nahrazení stávajících světelných zdrojů (klasických žárovek, úsporných zářivek a halogenových reflektorů) moderními, úspornými zdroji LED technologie. Úsporné zářivky a halogenové reflektory se v extremním prostředí podzemního systému příliš neosvědčily.

Vlastnímu provedení prací v objektu tvrze Bouda předcházelo vyhledání možných dodavatelů, jejich oslovení, posouzení cenových nabídek a porovnání technických parametrů poptávaných LED zdrojů. Ze čtyř firem, které nabídky podaly, se po pečlivém vyhodnocení ukázala jako nejlepší nabídka firmy EMOS, spol. s r.o. z Přerova, která je nejen přímým dovozcem, ale i výrobcem poptávaných LED zdrojů. Velmi vstřícná cenová nabídka firmy EMOS, umožnila pořídit všechny LED zdroje ve vyšší kvalitě „profesionální produktové řady“, která byla zástupcem dodavatele po osobně provedené obhlídce tvrze doporučena, s ohledem na extrémní prostředí.

Výměna všech stávajících světelných zdrojů za spolehlivé zdroje s LED technologií znamená zásadní snížení spotřeby nezbytné el. energie potřebné k osvětlení tvrze a zároveň zvýšení spolehlivosti a životnosti světelných zdrojů. V rámci tohoto projektu byly pořízeny i zdroje náhradní a zdroje pro prohlídkové trasy, které budou v příštím roce zpřístupněny a elektrifikovány. Celkové náklady dosáhly téměř 60.000,- Kč, přičemž Pardubický kraj přispěl částkou 25.000,- Kč.

Návštěvníci se tak mohou těšit od příští turistické sezóny na kvalitativně lepší zážitek při prohlídce podzemního systému tvrze, přičemž však díky parametrům pořízených LED zdrojů (výkon a barevné spektrum světla) zůstává zcela zachována původní neopakovatelná atmosféra tvrze, připomínající říjnové dny roku 1938.

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.

Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko