CZ EN DE PL FR

Lesy České republiky – Lesní správa Lanškroun zbavila tvrz Boudu jednoho z velkých hendikepů!

Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda je kulturní památkou České republiky. Odborná i laická veřejnost ví, že tvrz Bouda představuje díky svému stavu a osudům mimořádnou technickou a vojensko-historickou památku, nejlépe dochovaný objekt čs. opevnění v kategorii „dělostřelecká tvrz“. Bouda, jak je známo, leží uprostřed rozsáhlého lesního masivu na sestupném hřebeni ze Suchého vrchu směrem na Vysoký kámen, poměrně značně vzdálená okolní civilizaci. Tento fakt je hlavním důvodem několika zásadních hendikepů tohoto památkového objektu.
Ve srovnání s obdobnými muzei čs. opevnění – například se známou rozestavěnou tvrzí Dobrošov u Náchoda, stavebně dokončenou tvrzí Hanička u Rokytnice v Orlických horách, či tvrzí Hůrka u Králík – má Bouda velmi dlouhé přístupové trasy, vedené náročným terénem. Chybí ji také provozní budova se zázemím pro provozovatele i návštěvníky, odpovídající významu památky. A konečně do třetice – velký problém představuje skutečnost, že tvrz není napojena na elektrickou síť – proud nezbytný pro chod muzea a zajištění osvětlení prohlídkových tras se tak vyrábí dieselagregáty v elektrárně, umístěné přímo ve tvrzi. Tím jsou provozní náklady velmi vysoké.
V letošním roce Lesy České republiky – Lesní správa Lanškroun tvrz Boudu zbavila jednoho z hendikepů. Návštěvníci tvrze, přicházející po značených trasách KČT ze Suchého vrchu od Kramářovy chaty (červená značka), z Těchonína (zelená značka), Mladkova (červená či žlutá značka Naučné stezky Betonová hranice), nebo Lichkova (zelená značka) jsou na dlouhých trasách přístupů ke tvrzi často vystaveni nepříznivému horskému klimatu. V okrajových měsících sezóny (květen, červen, září a říjen) pak museli vyčkávat na otevření vstupu do tvrze, často poměrně dlouhou dobu, bez možnosti ukrytí se například před deštěm. To je však už minulostí! V září se podařilo dokončit na prostranství před vchodovým srubem dvě stavby – altán chránící turisty před nepřízní počasí a poskytující jim možnost odpočinku a menší stavbu podobného charakteru, která bude sloužit jako estetický „obal“ chemických WC.
V obou případech jde o velkoryse provedené dřevěné konstrukce, z robustních trámů a dřevěných prvků, zapadajících esteticky do prostoru svého umístění. Altán umožňuje pohodlné posezení pro cca dvě desítky turistů a jeho součástí je stálé ohniště s kouřovodem, opatřeným lapačem jisker. Lidé putující po turistických značkách, jedoucí po cyklo- či běžeckých trasách, které se schází na prostranství před vchodovým srubem tvrze Bouda, tak mají možnost se ohřát a opéci si tradiční českou uzenářskou pochoutku – špekáček, aniž by porušili některé z ustanovení lesního zákona! V létě naopak ve stavbě poskytující příjemný stín vychutnají některý z chlazených nápojů z pokladny ve tvrzi.
S realizací obou staveb je spojena také plánovaná postupná úprava prostranství před vchodovým srubem, sjednocení mobiliáře (lavečky, stolky, odpadkové koše), úprava velkoobjemového kontejneru na odpady a vyčištění stále více zarostlého „pramene“, kterým odchází voda z podzemí tvrze. Turisty a návštěvníky tak může těšit pohled na další pěkně upravené místo, které přibylo k již realizovaným úpravám prameniště radioaktivního pramene Knížete Rostislava, prameniště U korýtka, nebo Bergmanovu kříži.
Veřejnost oficiálně poprvé využije zázemí altánu poslední víkend letošního října, kdy provozovatelé tvrze Bouda pro dny podzimních prázdnin připravili speciální prohlídky a program. Lesní správa Lanškroun připravuje slavnostní „střižení pásky“ a zapálení ohně v předvečer státního svátku, v pondělí 27. 10. 2014 odpoledne.
Nezbývá, než vyslovit Lesům České republiky – Lesní správě Lanškroun velký dík za vstřícnost a za pochopení potřeb turistického ruchu ve frekventované lokalitě u vstupu do Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda.

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
Foto: Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. a Lesní správa Lanškroun

VRZ BOUDA - NOVÉ ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A TURISTY

TVRZ BOUDA – NOVÉ ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A TURISTY

TVRZ BOUDA – NOVÉ ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A TURISTY

TVRZ BOUDA – NOVÉ ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A TURISTY

TVRZ BOUDA – NOVÉ ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A TURISTY

TVRZ BOUDA – NOVÉ ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A TURISTY

TĚCHONÍN - U KORÝTKA

MLADKOV - PRAMENIŠTĚ RADIOAKTIVNÍHO PRAMENE

MLADKOV - BERGMANŮV KŘÍŽ
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko