CZ EN DE PL FR

Na Boudě oslavili výročí mobilizace prací…

Šestasedmdesáté výročí mobilizace čs. branné moci v září 1938 si nadšenci z KPO připomenuli nejen speciálními prohlídkovými okruhy pro návštěvníky tvrze Bouda, ale rovněž prací, mezi kterou nechybělo čištění pozůstatků nedokončené linie lehkého opevnění, výkopů pro pevnostní telefonní síť a pozůstatků zařízení staveniště tvrze.

Poslední dva zářijové víkendy probíhaly na Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda v znamení mnoha prací. Objekt se připravoval na zimní období, probíhala údržba, úklid, uzavírání vstupů. Zároveň se podařilo realizovat práce, na které dosud nebyl čas a dostatek rukou. Tyto práce byly zaměřeny na zachování mnoha pozůstatků z roku 1938 v terénu na povrchu tvrze a jejím blízkém okolí.
Podařilo se vyčistit všechna staveniště nedokončených lehkých objektů vzor 37 (řopíků) ve východní části úseku A-Mladkov a západní části úseku XXXIV Bouda. Z deseti základových desek, patek a zejména výkopů pevnůstek se podařilo odstranit polomy, za desetiletí napadané větve, kmeny, suť a hrabanku. V terénu se tak znovu objevily siluety půdorysů rozestavěných pevnůstek, vynikly terénní úpravy a dodnes dochované skládky materiálu, určené k zemním a dokončovacím pracím. Spolu s pozůstatky nedokončených pevnůstek se na některých místech obranné linie na povrchu tvrze Bouda dochovaly také zbytky polního opevnění a v zemi vybudovaných úkrytů z doby mobilizace. I ty procházely očistnou kůrou
Podobnou očistou prošly i výkopy určené k uložení kabelů pevnostní telefonní sítě, částečně vylámané ve skále mezi kabelovými komorami na povrchu tvrze. I z nich zmizel veškerý těžební odpad a trasy se tak staly v terénu zřetelnější.
Už po několikáté se také čistily rozsáhlé pozůstatky po staveništní úzkorozchodné dráze firmy Kruliš, která v době výstavby tvrze přepravovala obrovské objemy materiálu, zejména výlomu z podzemí tvrze.
Poprvé se čistila také propadlá ústí zasypaných pomocných pracovních šachet, konkrétně šachty P-I a P-II, kolem kterých prochází trasa naučné stezky  Betonová hranice a rovněž prohlídková trasa muzea: Velký okruh a Nadstandardní prohlídka.

Práce prováděli nadšenci z tvrze Bouda, tvrze Hůrka, ze spolku „Králický řopík“ (LO č. 111 a 112 úseku Dolní Lipka), Muzea Vysoký kámen a provozovatelé lehkých objektů č. 27 a 28 úseku Mladkov). Sešly se jich tři desítky, a díky nim se podařilo posunout vpřed i ty činnosti, jež dosud čekaly na realizaci v pomyslné frontě…

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
Foto: Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. a Zdeněk Jenčík

TVRZ BOUDA - VYČIŠTĚNÉ ZÁKLADY PEVNŮSTKY ČÍSLO 268 ÚSEKU A-MLADKOV.jpg

TVRZ BOUDA - ÚSTÍ POMOCNÉ PRACOVNÍ ŠACHTY P-IOptimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko