CZ EN DE PL FR

Vítejte

na stránkách, jejichž provozovatelem je Společnost přátel čs. opevnění o. p. s. Jsou věnovány československému opevnění z let 1935–1938, zejména pak Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda a Muzeu opevnění – dělostřelecké tvrzi Hůrka. Tyto dva objekty, které naše společnost spravuje, jsou největšími pevnostními stavbami ze 30. let 20 století, které jsou na území ČR přístupné veřejnosti. Jsou zároveň součástí Králické pevnostní oblasti, kde je postupně realizován největší projekt na záchranu a zpřístupnění těchto unikátních vojensko-technických a historických památek v ČR. Návštěva těchto monumentálních staveb – pomníků zašlé slávy Československa – stojí rozhodně za to, zejména pokud jste zájemce o vojenskou historii. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Na těchto stránkách, pod příslušnými symboly (vlaječkami), najdete poměrně rozsáhlé bloky informací v anglickém, německém, francouzském a polském jazyce. Tyto informace navazují v obou zpřístupněných dělostřeleckých tvrzích na tabulky se stručnými ale zároveň přesnými popisy ve stejných jazycích, které jsou umístěny u všech důležitých prostor a na zajímavých místech.

Spuštění jazykových mutací na těchto stránkách bylo možné jen díky finanční podpoře Pardubického kraje, na jehož teritoriu Králická pevnostní oblast leží.

Aktuální informace a novinky z muzea

sezóna 2023


6. října 2023 - V měsíci říjnu bude garantovaný vstup do tvrze pouze o víkendech v časech 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod..


27. září 2023 -

Garantované prohlídky tvrze budou ve dnech 28. 9. a 29. 9. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod. ve dnech 30. 9. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod., ve 12 hod., bude zařazen mimořádně Velký okruh s časovou náročností 3 hod.. Dne 1. 10. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hod. ve 12 hod. bude zařazen Velký okruh s časovou náročnosti 3 hod..
Každý návštěvník, tvrze při zakoupení vstupného pod názvem Základní prohlídka nebo Velký okruh, uvidí model dělostřelecké otočné a výsuvné věže. Při absolvování Velkého okruhu budou návštěvnici podrobněji seznámení s modelem dělostřelecké otočné a výsuvné věže.
Občerstvení a prodej upomínkových předmětů je zajištěn v provozní budově - chata armádního generála Ludvíka Krejčího v čase od 9 do 19 hod., kde je také možnost zakoupit kalendář na rok 2024, magnetku a malou brožuru s motivem našeho modelu dělostřelecké otočné a výsuvné věže i jiné upomínkové předměty.
V měsíci říjnu bude garantovaný vstup do tvrze pouze o víkendech v časech 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod..
 


21. září 2023 - Garantované prohlídky Tvrze budou ve dnech 23. 9. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod., ve 12 hod. a 13 hod., bude zařazen mimořádně velký okruh s časovou náročností 3 hod.. V 10:30 hod. bude zařazen nadstandardní okruh s časovou náročnosti 7 hod..Dne 24. 9. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hod. ve 12 hod. bude zařazen velký okruh s časovou náročnosti 3 hod..

Každý návštěvník, tvrze při zakoupení vstupného pod názvem základní prohlídka nebo velký okruh, uvidí model dělostřelecké otočné a výsuvné věže. Při absolvování velkého okruhu budou návštěvnici podrobněji seznámení s modelem dělostřelecké otočné a výsuvné věže.

Občerstvení a prodej upomínkových předmětů je zajištěn v provozní budově - chata armádního generála Ludvíka Krejčího v čase od 9 do 19 hod., kde je také možnost zakoupit kalendář na rok 2024, magnetku a malou brožuru s motivem našeho modelu dělostřelecké otočné a výsuvné věže i jiné upomínkové předměty.

Chtěli bychom Vás také informovat o připravované akci pod názvem ,,MOBILISACE" ve dnech 22. 9. 2023 od 17 do 20 hod., bude připraven doprovodný program a velké překvapení k danému výročí 85 let od MOBILISACE přímo před vchodovým objektem K-S 22a.

V dřevěném altánu před vchodovým objektem bude v krbu založen oheň  z důvodu opékání pevnostních klobás, v nabídce bude také naše pevnostní gulášová polévka a pevnostní medovina.

Dne 23. 9. 2023 od 10 hod. do 21:30 hod. bude probíhat oživení Tvrze s vojáky v dobových uniformách, ve večerních hodinách bude Tvrz jako každý rok zapojena do celorepublikové akce ,,Světla nad bunkry".

V měsíci září bude od pondělí do pátku garantovaný vstup do Tvrze v časech 11, 13 a 15 hod. o víkendu v měsíci září bude vstup do Tvrze v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hod.


14. září 2023 - Víkendu ve dnech 16. 9.  - 17. 9. 2023.
Garantované  prohlídky Tvrze budou ve dnech 16. 9. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod., ve 12 hod., bude zařazen  mimořádně Velký okruh s časovou náročností 3 hod. Dne 17. 9. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin.
Každý návštěvník, tvrze při zakoupení vstupného pod názvem Základní prohlídka nebo Velký okruh, uvidí model dělostřelecké otočné a výsuvné věže. Při absolvování velkého okruhu budou  návštěvnici podrobněji seznámení s modelem dělostřelecké otočné a výsuvné věže.
Občerstvení a prodej upomínkových předmětů je zajištěn v provozní budově - chata armádního generála Ludvíka Krejčího v čase od 9 do 19 hod., kde je také možnost zakoupit kalendář na rok 2024, magnetku a malou brožuru s motivem našeho modelu dělostřelecké otočné a výsuvné věže i jiné upomínkové předměty.
Chtěli bychom Vás také informovat o připravované akci  pod názvem ,,MOBILISACE" ve dnech 22. 9. 2023 od 17 do 20 hod., bude připraven doprovodný program a velké překvapení k danému výročí 85 let od MOBILISACE přímo před vchodovým objektem K-S 22a.
V dřevěném altánu před vchodovým objektem bude v krbu založen oheň z důvodu opékání pevnostních klobás, v nabídce bude také naše pevnostní gulášová polévka a pevnostní medovina.
Dne 23. 9. 2023 bude v čase  10:30 hod. zařazena Nadstandardní prohlídka Tvrze s časovou náročnosti 6 hod.. Návštěvníci nadstandardní prohlídky budou obdarování menším dárkem.
Dne 23. 9. 2023 od 10 hod. do 21:30 hod. bude probíhat oživení Tvrze s vojáky v dobových uniformách, ve večerních hodinách bude Tvrz jako každý rok zapojena do celorepublikové akce Světla nad bunkry.
Veškeré bližší informace budou dodány týden před vypuknutím celé připravované akce.
V měsíci září bude od pondělí do pátku garantovaný vstup do Tvrze v časech 11, 13 a 15 hod. o víkendu v měsíci září bude vstup do Tvrze v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hod.


8. září 2023 - Garantované  prohlídky Tvrze budou ve dnech 9. 9. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod., ve 12 hod., bude zařazen  mimořádně velký okruh s časovou náročností 3 hod. Dne 10. 8. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin.

Každý návštěvník, tvrze při zakoupení vstupného pod názvem základní prohlídka nebo velký okruh, uvidí model dělostřelecké otočné a výsuvné věže. Při absolvování velkého okruhu budou  návštěvnici podrobněji seznámení s modelem dělostřelecké otočné a výsuvné věže.

Občerstvení a prodej upomínkových předmětů je zajištěn v provozní budově - chata armádního generála Ludvíka Krejčího v čase od 9 do 19 hod., kde je také možnost zakoupit kalendář na rok 2024, magnetku a malou brožuru s motivem našeho modelu dělostřelecké otočné a výsuvné věže i jiné upomínkové předměty.


Chtěli bychom Vás také informovat o připravované akci  pod názvem ,,MOBILISACE" ve dnech 22. 9. 2023 od 17 do 20 hod., bude připraven doprovodný program a velké překvapení k danému výročí 85 let od MOBILISACE přímo před vchodovým objektem KS-22a.

Každý návštěvník, který navštíví naši Tvrz dostane malý dárek jako poděkování.  

V dřevěném altánu před vchodovým objektem bude v krbu založen oheňz důvodu opékání pevnostních klobás, v nabídce bude také naše pevnostní gulášová polévka a pevnostní medovina.


Dne 23. 9. 2023 bude v čase  10:30 hod. zařazena nadstandardní prohlídka tvrze s časovou náročnosti 6 hod.. Návštěvníci nadstandardní prohlídky budou obdarování menším dárkem.

Dne 23. 9. 2023 od 10 hod. do 21:30 hod. bude probíhat oživení Tvrze s vojáky v dobových uniformách, ve večerních hodinách bude Tvrz jako každý rok zapojena do celorepublikové akce Světla nad bunkry.

Veškeré bližší informace budou dodány týden před vypuknutím celé připravované akce.

V měsíci září bude od pondělí do pátku garantovaný vstup do Tvrze v časech 11, 13 a 15 hod. o víkendu v měsíci září bude vstup do Tvrze v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hod.

S pozdravem osádka tvrze Bouda.


31. srpna 2023 - Hezký pozdní večer,
Vám přeje osádka tvrze Bouda, zasíláme bližší informace k nadcházejícímu víkendu ve dnech 2. 9.  - 3. 9. 2023.
Garantované  prohlídky Tvrze budou ve dnech 2. - 3. 9. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod., ve 12 a 14 hod., bude zařazen  mimořádně velký okruh s časovou náročností 3 hod.
Každý návštěvník, tvrze při zakoupení vstupného pod názvem základní prohlídka nebo velký okruh, uvidí model dělostřelecké otočné a výsuvné věže. Při absolvování velkého okruhu budou  návštěvnici podrobněji seznámení s modelem dělostřelecké otočné a výsuvné věže.
Občerstvení a prodej upomínkových předmětů je zajištěn v provozní budově - chata armádního generála Ludvíka Krejčího v čase od 9 do 19 hod., kde je také možnost zakoupit kalendář na rok 2024, magnetku a malou brožuru s motivem našeho modelu dělostřelecké otočné a výsuvné věže i jiné upomínkové předměty.
Chtěli bychom Vás také informovat o připravované akci  pod názvem ,,MOBILISACE" ve dnech 22. 9. 2023 od 17 do 20 hod., bude připraven doprovodný program a velké překvapení k danému výročí 85 let od MOBILISACE přímo před vchodovým objektem KS-22a.
Každý návštěvník, který navštíví naši Tvrz dostane malý dárek jako poděkování.  
V dřevěném altánu před vchodovým objektem bude v krbu založen oheň z důvodu opékání pevnostních klobás, v nabídce bude také naše pevnostní gulášová polévka a pevnostní medovina.
Dne 23. 9. 2023 bude v čase  10:30 hod. zařazena nadstandardní prohlídka tvrze s časovou náročnosti 6 hod.. Návštěvníci nadstandardní prohlídky budou obdarování menším dárkem.
Dne 23. 9. 2023 od 10 hod. do 21:30 hod. bude probíhat oživení Tvrze s vojáky v dobových uniformách, ve večerních hodinách bude Tvrz jako každý rok zapojena do celorepublikové akce světlo nad bunkry.
Veškeré bližší informace budou dodány týden před vypuknutím celé připravované akce.
V měsíci září bude od pondělí do pátku garantovaný vstup do Tvrze v časech 11, 13 a 15 hod. o výkendu v měsíci září bude vstup do Tvrze v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hod.
S pozdravem osádka tvrze Bouda.


15. srpna 2023 - Informace k nadcházejícímu pátku a víkendu ve dnech 18. - 20. 8.2023.
Garantované  prohlídky tvrze budou ve dnech 18. - 20. 8. 2023 v časech 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin, ve 12, 13 a 14 hodin bude zařazen mimořádně Velký okruh s časovou náročností 3 hod.
Každý návštěvník, tvrze při zakoupení vstupného pod názvem Základní prohlídka nebo Velký okruh, uvidí model dělostřelecké otočné a výsuvné věže. Při absolvování Velkého okruhu budou návštěvnici podrobněji seznámení s modelem dělostřelecké otočné a výsuvné věže.
Občerstvení a prodej upomínkových předmětů je zajištěn v provozní budově - chatě armádního generála Ludvíka Krejčího v čase od 9 do 19 hod., kde je také možnost zakoupit kalendář na rok 2024, brožuru a magnetku s motivem našeho modelu dělostřelecké otočné a výsuvné věže.
Chtěli bychom Vás také informovat o připravované akci  pod názvem “UKONČENÍ PRÁZDNIN" dne 26. 8. 2023 od 10 do 16 hodin.
Každý návštěvník, který navštíví naši tvrz dostane malý dárek jako poděkování. Pro naše nejmenší návštěvníky budeme mít připravené soutěžní hry.
V dřevěném altánu před vchodovým objektem bude v krbu založen oheň z důvodu opékání pevnostních klobás, v nabídce bude také naše pevnostní medovina.
Dne 26. 8. 2023 bude zařazen nadstandardní prohlídka tvrze s časovou náročnosti 6 hodin.


16. června 2023 - Vážení zákazníci našeho E-obchodu,
připravili jsme si pro Vás dvě novinky týkající se unikátního modelu dělostřelecké otočné a výsuvné věže v měřítku 1:10.
Tento můžete vidět přimo a tvrzi Bouda.

Jde o brožuru  a o kalendář na rok 2024.


23. února 2023 -

Dovolte nám Vás seznámit s netopýry, kteří obývají tvrz Bouda.
V galerii naleznete jejich fotografie.

Zdroj fotografií - Wikipedie


23. února 2023 - Na našem Facebooku nalezte několik nových fotografií modelu dělové otočné věže a také jedno video


16. února 2023 -

4. února 2023 proběhlo pravidelné sčítání netopýrů
Výsledky a statistiky můžete nalézt zde:


sezóna 2022


30. října 2022 -

Opět jsme si pro Vás připravili kalendář. tentokráte s fotografiemi objektů lehkého opevnění.
Kalendář je ve formátu A3
Odkaz


19. července 2022 -

Jak pokračuje stavba modelu dělové otočné věže uvidíte na následujícím videu.

Video


2. dubna 2022 - Videoupoutávka na tvrz Bouda


27. ledna 2022 - Několik nových informací o výrobě modelu dělové otočné věe

Na tvrzi Bouda se dějí další velké věci! Po rekonstrukci zevnějšku a některých vnitřních částí vchodového srubu K – S 22a se zásadním způsobem posunují i práce na modelu otočné dělové věže (měřítko 1:10) K- S 22. O tom, co výroba takového unikátního exponátu obnáší, ví nejvíce její tvůrce, pan Ondřej Schejbal. Povídání s ním rozhodně stojí za poslech!   - odkaz zde

Napsali o nás (Idnes.cz - 23.1.2022) - odkaz zde


sezóna 2021


12. prosince 2021 - Poslední cesta


21. listopadu 2021 -  
Tvrz Bouda se dočkala! Další část její revitalizace je hotova.

Podrobnosti zde:


Fotogalerie zde:


10. listopadu 2021 - O víkendu 13.-14. 11. připravujeme vstupy do podzemí (prohlídka Kompletní, časová náročnost cca 90 min)  takto: sobota v 10, 12 a 14 hodin; neděle v 10 a ve 12 hodin. Posun času vstupu o hodinu dříve oproti časovému rozvrhu v minulých měsících je dán časovou náročností prohlídek, délkou přístupu ke tvrzi a brzským příchodem tmy v tomto ročním období. Základní občerstvení (např. teplé nápoje) bude v provozu v sobotu od cca 9:30 do 16 hodin, v neděli od 9:30 do cca 14 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu! Podzim na Boudě je krásný...


20. října 2021 - Konec října a podzimní prázdniny na tvrzi Bouda

Ve dnech 23. až 31. října bude tvrz Bouda otevřena veřejnosti mimořádně každý den. Vstupy do podzemí pevnosti:

23. až 27. 10. garantujeme vstupy v 11, 13 a 15 hodin.

28. 10. v den státního svátku vstupy každou celou hodinu od 10 do 16 hodin. V 10:15 začátek Nadstandardní prohlídky (360 minut časová náročnost).

29. 10. vstupy každou celou hodinu od 10 do 16 hodin. Ve 12:00 začátek Velkého okruhu (170 minut časová náročnost).
30. 10. vstupy každou celou hodinu od 10 do 16 hodin. V 10:15 začátek Nadstandardní prohlídky (360 minut časová náročnost), ve 12:00 začátek Velkého okruhu (170 minut časová náročnost).
31. 10. vstupy každou celou hodinu od 10 do 15 hodin. Ve 12:00 začátek Velkého okruhu (170 minut časová náročnost).

Detaily a aktuální upřesnění provozu najdete na facebooku muzea: https://cs-cz.facebook.com/…da/


8. října 2021 - O říjnových víkendech bude tvrz Bouda otevřena návštěvníkům. Garantované prohlídky budou v 11, 13 a 15 hodin. Občerstvení bude též připraveno.


29. srpna 2021 - Zřejmě nikdy nekončící - nyní převážně internetové diskuse... Sotva se na Armywebu objevily články přibližující historii a osudy vchodového srubu tvrze Bouda, rozpoutala se pod nimi diskuse, rozsáhlá a velmi ostře vedená... Účastníci v ní řeší, vedle mnoha dalších témat a osobních útoků, zejména smysl stavby opevnění ve 30. letech minulého století... Je to stále dokola. Zase stejné argumenty o zastaralosti čs. pevnostního systému o převaze německého letectva, o moderní masivně motorizované německé armádě s převahou tanků a pod... Už se nám nechce na to reagovat a znovu a znovu ztrácet čas, většina diskutujícíh evidentně bude trvat na svém, i když se objeví argumentace vyvracející všechny ty po dlouhá desetiletí zakořeněné omyly... Proto zde uvedeme tři zdroje, od tří různých autorů, které se snaží z různých pohledů a s různým zaměřením situaci objasnit:
 
Nejdříve odkaz na práci známého historika Mgr. Pavla Šrámka: ŠRÁMEK Pavel, Obranyschopnost Československa v roce 1938 (poznámky k názorům o nepřipravenosti na válku), ČČH 103, 2005, č. 1, s. 128 – 139.
Dále odkaz na zamyšlení známého vojenského analytika Mgr. Lukáše Visingera: https://echo24.cz/a/SUwM3/osm-mnichovskych-mytu-jaky-byl-vroce-1938-skutecny-pomer-sil

A do třetice doslovná citace strany 6 až 9 publikace Val na obranu republiky autorského kolektivu: Ráboň Martin, Gregar Oldřich, Kachlík Bohuslav a kol.: viz. odkaz


6. června 2021 - Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s. děkuje Pardubickému kraji za posílení svého strojového parku! V pátek 28. 5. 2021 proběhlo na Boudě fyzické předání výkonné terénní 4-kolky. Podrobnosti k původu a účelu předaného stroje např. zde:  Slavnostní okamžik, pro nás Boudaře velmi významný, trochu zapadl ve stínu hektického pátečního programu, kdy vchodový srub K - Ba - S 22a dostal zpět své pancéřové zvony (v podobě dokonalých replik vyrobených firmou UNIPREX Trade s. r. o.)... Fotografie slavnostního okamžiku předávání 4-kolky zde:


31. května 2021 - Vážení návštěvníci, od pondělí 31. května zahajujeme provoz našeho muzea. Prohlídky budou v 11, 13 a 15 hodin. Režim prohlídek respektuje nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví. Rezervace prohlídek není z technických důvodů možná. Turistům, nabídneme teplé nápoje, balené cukrovinky, chlazené nápoje a dobrý grilovaný klobás...


30. května 2021 - Boudařům se na konci května 2021 splnil sen, který snili 32 let! Osazení replik pancéřových zvonů na vchodový srub tvrze K – Ba – S 22a „Krok“ představuje obrovský posun v naší práci. Šlo o značně složitou, technicky a organizačně náročnou akci. Vlastní osazení zvonů však proběhlo naprosto elegantně a profesionálně! Bouda má v současnosti nejdokonalejší repliky pancéřových zvonů v ČR! Reportáž, kterou ČT na Boudě natočila, Vám celou akci přiblíží:

Video zde


14. dubna 2021 - Vážení podporovatelé! Velmi si ceníme Vašeho zájmu nám pomoci přežít nelehké období, které nyní nejen muzea prožívají. Velmi si ceníme také toho, že nám nabízíte finanční podporu při rekonstrukci a instalaci unikátního státního znaku, zachráněného z budovy velitelství Orlických kasáren v Žamberku. Nechceme ale Vaši podporu bez nějakého protiplnění. Nebudeme nabízet virtuální vstupenky a podobná řešení. Nabízíme Vám, kteří to myslíte s podporou našich aktivit a projektů vážně, na našem internetovém obchodu skutečné vstupenky - na Nadstandardní a Velký prohlídkový okruh tvrzí Bouda. Jestli je někdy v příštích měsících využijete osobně, někomu věnujete jako dárek, nebo si ponecháte na památku jako připomínku Vašeho dobrého skutku, to necháme na Vás. Vstupenky zasíláme doporučeným dopisem na adresu, kterou nám při platbě nákupu sdělít. Podobně nám pomůžete nákupem publikací, předmětů s vlasteneckou tématikou či upomínkových a sběratelských předmětů, které najdete tamtéž (http://obchod.boudamuseum.com/vstupenky-c45/). Děkujeme Vám!


sezóna 2020


12. října 2020 - Vážení návštěvníci omlouváme se Vám! Z rozhodnutí vlády ČR je Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda uzavřeno s platností od 12. 10. 2020 do odvolání! Totální kapitulace před nepřítelem, který není zdaleka tak silný, jako jej činí jeho prezentace ve všech sdělovacích prostředcích, se nám, provozovatelům muzea nelíbí! Připomíná nám to velmi neodbytně některé klíčové okamžiky z naší nedávné historie. A vkrádá se nám vtíravá otázka, jak bude tento stát fungovat, až se objeví skutečně silný nepřítel... Kapitulací v naší nedávné minulosti už bylo příliš mnoho a dozajista nepředstavují univerzální řešení všech nepříznivých situací...


20. září 2020 - Vážení návštěvnici, omlouváme se Vám za "zpříjemňování života", ale opět je nutné mít při prohlídce interiéru tvrze nasazenu roušku nebo mít jiným způsobem vhodně kryté dýchací cesty. Toto opatření může být změněno dnes, či za rok, dle toho, jak se budou vyvíjet předvolební průzkumy, nebo tehdy, až výrobci vakcín prodají své výrobky takovému počtu lidí, že budou se svými výdělky na chvíli spokojeni. Děkujeme Vám za pochopení, přejeme Vám pevné zdraví a zdravý rozum! Nenechte se otrávit a otravovat...


18. srpna 2020 - Letošní Cihelna 2020 je mimořádná akce, v mimořádné podobě a v mimořádné době... Kdo ji podpořil a kdo ji nenechal padnout? Jak už bylo zveřejněno, největší podíl na nákladech nese Pardubický kraj a oba pořadetelé - Armyfort s.r.o. a Společnost přátel čs. opevněnLetošní Cihelna 2020 je mimořádná akce, v mimořádné podobě a v mimořádné době... Kdo ji podpořil a kdo ji nenechal padnout? Jak už bylo zveřejněno, největší podíl na nákladech nese Pardubický kraj a oba pořadetelé - Armyfort s.r.o. a Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. Ale ani síly těchto tří subjektů by nestačily. Zde jsou Ti další, bez kterých by 23. ročník Cihelny nebyl:  A pak je tu ještě další skupina osob, kterým rovněž patří dík - nadšenci, kteří konání akce podpořili zakoupením Sponzorské vstupenky... Děkujeme!í


7. července 2020 - Česká televize iniciovala vzkříšení akce Cihelna 2020! 23. ročník této významné společenské události, připomínající klíčové okamžiky z našich novodobých dějin, vlastenectví, obětavost a hrdinství našich předků, bude mít díky v současnosti platícím omezením, netradiční podobu - filmové provedení bez diváků v místě konání. Bojové ukázky - letos jsme si připomenuli 75. výročí osvobození Československa - přinesou téma těžkých osvobozovacích bojů na Ostravsku na jaře 1945. Podrobnosti zde:


31. května 2020 - Máme za sebou první týden provozu v podmínkách, které památkám upravuje nařízení vlády ČR. Průvodce, který letos na prohlídkový okruh (Kompletní - cca 85 min časová náročnost) vyrážel jako první, měl velmi nesnadnou roli. Podrobný výklad a relativně dlouhá trasa znamenají, že jedna rouška "padne" za jednu výpravu do podzemí s návštěvníky. Ochranný štít se v chladném podzemí intenzivně zamlžuje, takže je to opravdu chuťovka... Stížené podmínky ale vyvažuje zájem návštěvníků a jejich fain přístup. Přesně podle rčení: "...musíme si pomáhat...!". Na druhé straně pro návštěvníky zase přibyly nové exponáty (ještě zdaleka nejsou na místě všechny - každý týden něco dalšího instalujeme), vysáté a vyčistěné podzemí také oko potěší a odborníci ocení pohled na náš největší exponát - rekonstruovaný rozvod elektrické energie v podzemních galeriích. Všechny prvky (kromě vlastního tělesa svítidla) se vyráběly v uplynuých letech podle dobových výkresů a originálních zbytků tak, abychom přiblížili provedení na maximální dosažitelnou míru skutečnému stavu na konci září 1938..

V čase nepříznivého počasí topíme v otevřeném krbu v altánu - pro větší pohodu. V nové provozní budově je již k dispozici moderní sociální zařízení (časy dřevěné "kadibudky" a později nevábných chemických toalet jsou již pryč) a v občerstvení pod toutéž střechou točíme na žízeň a pro osvěžení nápoje z moderního výčepního zařízení... Boj s přírodními podmínkami - v pod stromy umístěném stánku s občerstvením - už je také minulostí... Naše děvčata dnes nemusejí zmrzat venku 7 hodin, třeba za deště. Čaj, kávu, čokoládu a další, spolu s produkty pivovaru Holba, nabízejí přímo z okýnka pokladny (zatím). Cyklisty potěší zejména točené nealko...

Foto zde:


13. května 2020 - Po nuceném přerušení chodu muzea připravujeme znovuotevření pro veřejnost!

Start provozu Muzea čs. opevnění - dělostřelecké tvrze Bouda proběhne v pondělí 25. května, první prohlídku připravujeme jako obvykle na 11. hodinu. Zatím počítáme se třemi vstupy do podzemí každý den - v 11, 13 a 15 hodin... Zařazen bude prohlídkový okruh "Kompletní" - s časovou náročností cca 85 minut, při kterém si s průvodcem prohlédnete větší část pevnosti. Přijďte se podívat na nové exponáty! Vezměte s sebou dobrou náladu a svoji roušku či jiný kryt obličeje. Pokud náhodou roušku zapomenete, budeme mít v prodeji stylové látkové roušky s maskovacím potiskem vzor 95 za 65,- Kč/kus - praktický suvenýr - byť v omezeném množství. Venkovní areál muzea mezi novou provozní budovou, vchodovým srubem a kolem něj je tak rozsáhlý, že dodržet "bezpečné rozestupy" při čekání na čas prohlídky, není problém. Připravíme pro Vás několik posezení s velkými vzdálenostmi mezi sebou - můžete posedět na sluníčku, nebo ve stínu, číst si informační tabule, pozorovat přírodu nebo gigantický monolit unikátního železobetonového vchodového srubu nejzachovalejší čs. dělostřelecké tvrze. Prohlédnout si budete moci také nově postavenou provozní budovu muzea - praktický a potřebný dárek tvrzi Bouda od Pardubického kraje ke 30. výročí zpřístupnění tvrze veřejnosti. K občerstvení si budete moci zakoupit nápoje z produkce pivovaru Holba a drobné balené občerstvení. Pochopitelně nebudou chybět sběratelské a upomínkové předměty a literatura o čs. opevnění.
Vaší návštěvou podpoříte chod muzea připomínajícího schopnosti a odhodlání našich předků bránit svoji vlast, ale také práci velké skupiny dobrovolníků, která věnuje svůj volný čas péči o tvrz už 30 let! Těšíme se na Vás!


22. dubna 2020 - Ještě v měsíci dubnu vypustíme do světa další dva vlastenecké motivy! Více, či méně mají spojitost s „krizí“, kterou nyní nuceně prožíváme…

Podrobnosti zde:


sezóna 2019


7. listopadu 2019 - Provoz muzea v období listopad 2019 - březen 2020.

Tvrz Bouda je zavřena. Prohlídky podzemního systému tvrze jsou možné pro skupiny i jednotlivce pouze na základě předchozí objednávky a po dohodě s provozovatelem. V době uzavření tvrze v uvedeném období zajišťujeme prohlídky výhradně v režimu VIP. Podrobnosti zde:


6. listopadu 2019 - Dokončuje se stavba provozní budovy Muzea čs. opevnění - dělostřelecké tvrze Bouda. Budova má sloužit jako základní zázemí návštěvníkům muzea (pokladna muzea, moderní WC, malé TIC, čekárna pro časy nepohody, malé občerstvení se základní nabídkou) a jako základní zázemí pracovníků muzea, kteří jsou stále dobrovolníky (ubikace, sklady, malá dílna, WC, sprcha...).

Čekárna pro čas nepohody určená pro návštěvníky se mimo provozní dobu muzea změní na společenskou místnost a jídelnu. Při přípravě projektu budovy se nikdy neuvažovalo, že by koncepce zahrnovala také možnost ubytování turistů... K tomu je učena řada ubytoven, penzionů a hotelů v okolních obcích. Do budovy se muselo vejít především maximum toho, co je nyní situováno v improvizovaných podmínkách ve vchodovém srubu. Ten je návštěvníkům přístupný jen částečně právě pro to, že musí pojmout pokladnu, sklady materiálu, část sociálního zázemí pracovníků muzea, a jejich nouzové ubytování. Dále např. elektrárnu - tvrz Bouda má nouzový zdroj el. energie a tak i při výpadku sítě, zůstává narozdíl od většiny muzejí v ČR v provozu. Na tento zdroj je napojena i nová provozní budova, což zajistí, že muzeum zůstane v provozu i při blackout-u.

Pokud se vše podaří, sezónu 2020 zahájíme už v tomto novém zázemí. Bude to dárek ke 30. výročí zahájení provozu muze ve tvrzi Bouda. Vchodový srub K - Ba - S 22a "Krok" bude vyklizen od všeho nepůvodního (krom elektrárny) a zahájí se první část jeho rekonstrukce. Pardubický kraj pokračuje v systematické a koordinované investici do revitalizace tvrze Bouda:

1. etapa - přivedení elektrické energie podzemním kabelem ze Suchého vrchu (hotovo), odstavení velké elektrárny v dolním patru vchodového srubu, ponechání malé elektrárny v provozu v roli záložního zdroje energie (hotovo)
2. etapa - stavba nové provozní budovy muzea se zázemím pro návštěvníky a pracovníky muzea - s důrazem na "horský vzhled budovy" (kámen, dřevo) zapadající do lesní lokality (dokončuje se)
3 etapa - rekonsrukce vchodového srubu K - Ba - S 22a "Krok" do původní podoby (připravena část 1. - stavební dokončení oprav z 50. let, izolace, omítky, repliky zvonů vytržených v letech okupace, úprava terénu do původní podoby...). V plánu část 2. - rekonstrukce vnitřní výbavy.

Realizací etapy 1. a 2. tvrz Bouda získá konečně zázemí, které mají obdobné lokality (tvrz Dobrošov, Hanička, Hůrka) už mnoho let (v případě provozní budovy však v mnohem estetičtější podobě a s vhodnějším umístěním, než např. na Hůrce) a nastartuje tak svůj další rozvoj...

V současnosti práce finišují a vnější vzhled budovy se již blíží plánované podobě, zachycené na stavebních plánech - zde:


7. srpna 2019 -

Reportáž Českého rozhlasu Pardubice z Nadstandardní prohlídky tvrze Bouda


Pokud Vás tento typ prohlídky zaujal, další šanci se jí zúčastnit bude již neděli 18.8.2019 v 10:15!!


7. srpna 2019 -

Akce Cihelna se blíží!!!

Podrobnosti o programu na tvrzi Bouda naleznete zde:


27. června 2019 - Tvrz Bouda v období 29. června až 31. srpna rozšíří nabídku pro návštěvníky! Přijďte se v parném počasí ochladit!
 

Vstupy do podzemí: každý den v celou hodinu od 10 do 16:00 včetně. Po dohodě i v dalších časech.
Typy prohlídek: v každém vstupu Miniprohlídka (cca 45 min) a Kompletní prohlídka (cca 85 min). Vždy ve 12:00 speciální Velký okruh (cca 150 - 180 min).
Posezní pro turisty před vchodovým srubem v odpočinkovém altánu.
Základní teplé (káva, čaj...) a chlazené občerstvení (pivo, limo, zmrzlina...).
Zapůjčení teplých bund a kabátů zdarma.
V pokladně muzea upomínkové a sběratelské předměty, pohledy, magnetky, turistické vizitky a známky, pamětní medaile, literetura o opevnění.
Nejkratší přístup: od Kramářovy chaty na Suchém vrchu a od Cykloturistcké ubytovny Lesovna v Těchoníně lesními cestami.
Další doporučená trasa: Naučná stezka Betonová hranice (okruh 15 km) se začátekem a koncem v obci Mladkov.
Aktualita: Na trasách prohlídek nové expozice a exponáty...


9. dubna 2019 - „Národ sobě!“ v praxi - 30 let od zpřístupnění tvrze Bouda veřejnosti, 30 let bez provozních dotací pro tuto unikátní památku!

Dělostřelecká tvrz Bouda letos v říjnu oslaví 30 let od zahájení zpřístupňovacích prací a 24 let od vyhlášení objektu kulturní památkou ČR. Je nejen unikátní vojensko-historickou a stavební památkou (jediná nepřestavovaná čs. dělostřelecká tvrz), unikátní je rovněž ten fakt, že si na svůj provoz – na rozdíl od jiných památek srovnatelného významu – musí sama vydělat. Nebyla až dosud ze strany státu finančně dotována, či jakkoliv podporována…

V letošním roce přispěje na finanční náklady s provozem tvrze spojené poprvé Pardubický kraj. Stále však bude platit: Kolik přijde návštěvníků, tolik se vybere vstupného a tolik se bude moci dát na zajištění provozu, na údržbu a investice. Návštěvnost tvrze tak ovlivňuje i počet nových, nebo počet rekonstruovaných exponátů. Zdaleka nejde vše tak rychle, jak bychom si jako provozovatelé muzea třeba přáli…

Zásadní projekty poslední čtyři roky financuje Pardubický kraj. Ze vstupného bychom tvrz totiž elektrifikovat nikdy nedokázali… A elektrifikace tvrze představovala klíčovou podmínku nezbytnou pro realizaci dalších významných projektů. Pro stavbu provozního zázemí a rekonstrukci vchodového srubu - objektu K - S 22a Krok - do původního stavu. Je potřebe vyzdvihnout fakt, že Pardubický kraj financuje všechny tři etapy projektu revitalizace tvrze Bouda ze svých prostředků a nejde cestou často problematických grantových projektů.

A právě stavba provozního zázemí muzea se v prvních dubnových dnech letošního roku rozběhla! Budova, které mimo jiné obsáhne pokladnu, sociální zázemí pro návštěvníky i obsluhu muzea, dílnu, sklady, ubikace obsluhy a další prostory, začíná vyrůstat cca 60 m daleko od vchodového srubu, u lesní silničky vedoucí směrem k Suchému vrchu, značené zelenou a červenou pásovou značkou KČT. Firma Stating s. r. o. ji má předat hotovou v prosinci tohoto roku. Stavba provozního zázemí nijak neovlivní provoz vlastního muzea. Návštěvníky prosíme, aby při průchodu kolem oploceného staveniště dbali své osobní bezpečnosti.

Aktuální informace ze stavby provozního zázemí tvrze a aktuality týkající se vlastního provozu muzea ve tvrzi Bouda budeme zveřejňovat zde: https://cs-cz.facebook.com/tvrzBouda/


22. března 2019 - Zima z Baudenkoppe ještě neodešla!
Sněhová pokrývka sice viditelně ustupuje, ale zima na Boudě a vlastně celém hřebeni mezi Suchým vrchem a Vysokým kamenem ještě stále drží vládu.
Přístupy po značených trasách jsou stále ještě celkem obtížné (mokrý sníh, led, drobné polomy).
Proto jsme se rozhodli poslední víkend března (30.-31. 3. 2019) ještě pro veřejnost tvrz Boudu neotevírat.
Rozšíříme prohlídkové schéma na tvrzi Hůrka. V údolí už totiž jaro máme, sruby tvrze nezakrývá zatím žádná zeleň, je ideální čas na prohlídku opevnění.
https://www.facebook.com/tvrzHurka/photos/a.494267332320/10155913308552321/?type=3&theater
Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.


23. ledna 2019 - Boudaři se neukládají k zimnímu spánku!
A to, ani když letošní zima je na sníh tak štědrá.. Podrobnosti zde:


sezóna 2018


21. prosince 2018 - Dobrovolní pracovníci muzea čs. opevnění - dělostřelecké tvrze Bouda děkují všem nezištným pomocníkům a také všem návštěvníkům muzea (a bylo Vás letos přes 13 000!)! Děkujeme za podporu naší práce při zachraňování čs. vojenské historie! Těšíme se na Vás v průběhu příštího roku! Připravujeme pro Vás řadu novinek, přijďte se podívat...
 
Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.


19. listopadu 2018 - Mimořádné prohlídky tvrze Bouda ve dnech 24.-25.11.2018

- Sobota 24. 11. vstup v 10:00, 12:00 a 14:00 - okruh Kompletní (cca 90 min. časová náročnost), Miniprohlídka (cca 45 min. časová náročnost) a v případě zájmu skupiny nejméně 7 dospělých osob také Velký okruh - zimní varianta (cca 180-200 min. časová náročnost)
- Neděle 25. 11. vstup v 10:00, 12:00 a 14:00 - okruh Kompletní (cca 90 min. časová náročnost), Miniprohlídka (cca 45 min. časová náročnost) a v případě zájmu skupiny nejméně 7 dospělých osob Velký okruh - zimní varianta (cca 180-200 min. časová náročnost).
Pozor! Velký prohlídkový okruh jen ve vstupu v 10:00 a 12:00 hodin. V neděli ve 14:00 hodin pouze Miniprohlídka a Kompletní prohlídka.


6. listopadu 2018 - Mimořádné zpřístupnění tvrze Bouda pro veřejnost v měsíci listopadu:
 
Všem zájemcům, kteří v době turistické sezóny neměli možnost tvrz Boudu navštívit, je určena mimořádná nabídka. Po dva listopadové víkendy nabídneme speciální prohlídkové schema:
 
- Sobota 10. 11. vstup ve 14:00 - okruh Kompletní (cca 90 min. časová náročnost)
- Neděle 11. 11. vstup v 10:00 a 12:00 - okruh Kompletní (cca 90 min. časová náročnost)
 
- Sobota 24. 11. vstup v 10:00, 12:00 a 14:00 - okruh Kompletní (cca 90 min. časová náročnost), Miniprohlídka (cca 45 min. časová náročnost) a v případě zájmu skupiny nejméně 7 dospělých osob také Velký okruh - zimní varianta (cca 180-200 min. časová náročnost)
- Neděle 25. 11. vstup v 10:00, 12:00 a 14:00 - okruh Kompletní (cca 90 min. časová náročnost), Miniprohlídka (cca 45 min. časová náročnost) a v případě zájmu skupiny nejméně 7 dospělých osob Velký okruh - zimní varianta (cca 180-200 min. časová náročnost). Pozor! Velký prohlídkový okruh jen ve vstupu v 10:00 a 12:00 hodin. V neděli ve 14:00 hodin jen Miniprohlídka a Kompletní prohlídka.
 
Podzimní příroda probarvila lesy mezi Mladkovem, Těchonínem, Suchým vrchem a Lichkovem. Nastal vhodný čas i pro cestu po Naučné stezce Betonová hranice, jejíž začátek a konec je situován v obci Mladkov.
 
Zve Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.


17. října 2018 - Tvrz Bouda na konci října 2018
 
Víkend 20.-21. 10.: V sobotu je rozšířena provozní doba, bude zařazeno více vstupů do podzemí, proběhne Pochod Rádia Beat. V sobotu i v neděli bude zajištěno základní občerstvení.
 
Prodloužený (podzimní prázdniny) slavnostní víkend 27.-29. 10.: V sobotu i v neděli je rozšířena provozní doba, bude zařazeno více vstupů do podzemí a zajištěno základní občerstvení. V pondělí - první den podzimních prázdnin - jsou připraveny vstupy v 11, 13 a 15 hodin. Výroční Nadstandardní prohlídka - při příležitosti 100. výročí vzniku RČS - proběhne v sobotu 27. 10. Start šestihodinového prohlídkového speciálu je připraven na 10:15.
 
Podařilo se nám zachránit a získat unikátní exponát, který bude časem vystaven na tvrzi Bouda! Nyní je převezen do dočasného depozitu ve vstupním areálu tvrze Hůrka a je možné si jej prohlédnout. Je uložen poblíž střepiny pancéřového pěchotního zvonu. Zde je stručný příběh nového exponátu: Díky ostražitosti jednoho z kolegů nám neunikl smutný inzerát... Z něj jsme se dozvěděli, že impozantní budovy Orlických kasáren v Žamberku (od dubna 1938 mimo jiné sídlo velitelství hraničářského pluku 19) byly definitivně srovnány se zemí... Ale...! Obrovitou plastiku (malý státní znak) zdobící od 30. let 20. století štít budovy velitelství – naštěstí noví vlastníci nerozbili! Byl nabídnut na internetové burze k prodeji. Takový exponát – spojený navíc s historií hraničářského pluku 19, jehož V. prapor obsazoval tvrz Boudu, jsme v žádném případě nemohli nechat utéci. Navíc v roce 100. a 80. výročí, které si připomínáme - to by bylo dvojnásobným hříchem. Na financování pořízení a převozu znaku byla mezi dobrovolníky z tvrze Bouda a Hůrka vyhlášena sbírka a krasavce (rozměr 180 x 180 cm, hmotnost asi 1,9 tuny!) se podařilo zakoupit. Příběh je zachycen i na přiložených fotografiích.
 


3. října 2018 - Tvrz Bouda v říjnu

V měsíci říjnu můžete dělostřeleckou tvrz Bouda navštívit vždy o víkendu (sobota i neděle) s garantovanými časy vstupů do podzemí v 11, 13 a 15 hodin. Připraveny budou prohlídky Kompletní (cca 85-90 min. časová náročnost).

Pokud připravíme rozšířenou nabídka prohlídek, občerstvení a další služby, budeme o těchto skutečnostech informovat návštěvníky v předstihu na webu i Facebooku muzea.

Již dnes víme, že rozšíříme provoz:

V sobotu 20. 10. 2018, kdy proběhne pochod Rádia Beat na Kramářovu chatu na Suchém vrchu.
 
V sobotu 27. 10. 2018, kdy zařadíme Výroční nadstandardní prohlídku (6 hodin komentované prohlídky tvrze Bouda a prostoru Muzea Vysoký kámen - s návštěvnou pěchotního srubu K - S 25). Poslední říjnový víkend připravujeme častější vstupy do podzemí, několik prohlídkových okruhů, občerstvení...

Skupiny zájemců a zájezdy můžeme po dohodě provést i v jiných termínech (v říjnu, listopadu a prosinci), pokud to přírodní podmínky dovolí a to ve speciálním režimu VIP. Viz web muzea.


2. října 2018 - Při příležitosti 80. výročí mobilizace čs. branné moci a 10. výročí zpřístupnění tvrze Hůrka veřejnosti vychází nový průvodce touto unikátní fortifikační památkou. Autoři jej nazvali Dělostřelecká tvrz Hůrka - muzeum opevnění - Malý průvodce. Věnovali jej nejen budovatelům a obráncům tvrze, ale i těm, kteří se zasloužili o její zpřístupnění, postupnou rekonstrukci a zajištění provozu muzea. Podrobnosti zde:
 


6. září 2018 - V září si v Králické pevnostní oblasti připomeneme 80. výročí mobilizace čs. branné moci...
 
Významné výročí největšího vojenského vystoupení v novodobé historii našeho státu si budeme v průběhu měsíce září připomínat řadou různých aktivit, organizováním akcí, speciálních prohlídkových schémat a podobně.
 
Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda
 

Otevřeno bude každý den, včetně pondělí, vstupy do podzemí v 11, 13 a 15 hodin. Připravena Kompletní prohlídka.

Na "Mobilizační víkend" 22.-23. 9. chystáme rozšířené provozní schéma se vstupy po hodině od 10 do 16 hodin. Prohlídkové okruhy Mini, Kompletní a Velký okruh (poslední Velký okruh startuje v 15:00). Pozor!

V sobotu 22. 9 v 10:15 začátek Výroční nadstandardní prohlídka - 6 hodin na opevnění (podrobná prohlídka tvrze Bouda, zbytků polního opevnění ze dnů mobilzace, pěchotního srubu K - S 25, převráceného řopíku...).

Na "Kapitulační víkend" 28.-30. 9. chystáme rozšířené provozní schéma se vstupy po hodině od 10 do 16 hodin. Prohlídkové okruhy Mini, Kompletní a Velký okruh (poslední Velký okruh startuje v 15:00).

Pozor! V pátek 28. 9. v 10:15 začátek Nadstandardní prohlídky - 6 hodin na tvrzi Bouda.

V sobotu pochod Betonová hranice organizovaný nadšenci - pro účastníky připravena speciální trasa - vstupy do podzemí tvrze po 20-30 minutách, zvýhodněná nabídka upomínkových a sběratelských předmětů.
 


26. srpna 2018 - Nastává nejkrásnější roční období na tvrzi Bouda!
 
Konec srpna a měsíc září - to je ideální čas k návštěvě tvrze Bouda. Návštěvnický nápor hlavní sezóny polevil, vedra ustupují, klidné a příjemné jsou přístupové trasy krásnou přírodou. Teplotní rozdíly nejsou tak velké, ochlazení v podzemí pevnosti - interiéru nejchladnější veřejnosti přístupné památky v ČR - je příjemnější..
 
Pokud chce někdo strávit den dovolené s československým opevněním, lze jen doporučit Betonovou hranici - naučnou stezku která zájemce přivede z Mladkova na tvrz Boudu a po prohlídce další větví okruhu zpět do Mladkova. Celkem 15 km, tři desítky informačních tabulí (fotografie, výkresy, schémata, mapy...), četné objekty těžkého i lehkého opevnění...
 
Nejkratší přístupová trasa ke tvrzi Bouda vede od parkoviště u Kramářovy chaty na Suchém vrchu, kde najdete nejen rozhlednu, ale i restauraci s dobrou kuchyní...
 
Nejpohodlnější přístupová trasa ke tvrzi Bouda je vedena po bývalé pevnostní silnici z obce Těchonín, z lokality u Lesovny. Měla původně sloužit k zásobování pevnosti, dnes představuje příjemnou vycházku.
 
V srpnu i září jsou garantovány každý den (včetně pondělků) vstupy do podzemí v 11, 13 a 15 hodin. O víkendech budou vstupy řazeny častěji. Speciální akce a nabídky pro návštěvníky zveřejníme v předstihu na webu a facebooku.
 
Připraveno je základní občerstvení, kryté posezení v altánu u vstupu do tvrze, bezplatné půjčování teplých oděvů, upomínkové a sběratelské předměty, literatura o čs. opevnění...
 
Září je měsícem, kdy si připomínáme mobilizaci v roce 1938 a přijetí osudného rozhodnutí politiků o kapitulaci čs. branné moci. Tyto klíčové okamžiky naší novodobé historie budeme jak na tvrzi Bouda tak i tvrzi Hůrka připomínat. Zdá se nám, jako by 80. let od "Mnichova" nebylo pro média a politiky zajímavé téma... Vidíme to jinak!


14. srpna 2018 - Cihelna 2018 je tu! Co nabídne návštěvníkům tvrz Bouda? Rozšířené prohlídkové schéma: více vstupů, větší výběr tras, Nadstandardní výroční prohlídku (neděle), dopravu mimořádnou autobusovou linkou z Králík ke vchodu do pevnosti, širší nabídku občerstvení v zázemí pro návštěvníky před vchodovým srubem, širší nabídku upomínkových předmětů...


12. června 2018 - Přijďte se k nám ochladit!

Podzemní systém chodeb a sálů prvorepublikové pevnosti, kterým návštěvníci prochází, se vyznačuje extrémně nízkými teplotami, vysokou vzdušnou vlhkostí a faktem, že z betonových stěn a kleneb se tak jako v jeskyních uvolňují do vzduchu minerály, které dělají dobře většině astmatiků a alergiků.

Na víkend 16. - 17. června jsme pro Vás připravili rozšířené prohlídkové schéma. Do podzemí se bude vstupovat v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod. Nabízí se dva základní typy prohlídek. Kompletní prohlídka (cca 80 minut) se koná, stejně jako Mini prohlídka (cca 40 min), v každém z uvedených vstupů. Velký okruh (cca 150 minut) je připraven pro návštěvníky za předpokladu, že se na daný vstup sejde 10 a více dospělých zájemců. V rámci velkého prohlídkového okruhu pak výprava navštíví i tzv. „posunutý bunkr“ (unikátní pozůstatek zkoušek německých ženistů z doby okupace).

Vhodným oblečením a pevnou turistickou obuví se připravte na velmi nízké teploty v rozmezí od cca 4,5° do 10°C! Máte ojedinělou příležitost se zchladit i v těch největších vedrech! Na Boudě to opravdu funguje!

Posedět můžete také ve stínu odpočinkového altánu před vchodovým srubem do tvrze, využít můžete rozšířenou víkendovou nabídku občerstevní (chlazené i teplé nápoje a další).
Přístup ke tvrzi je po značených turistických cestách lesem od parkoviště u Kramářovy chaty na Suchém vrchu (nejkratší trasa – modrá a následně červená 3,2 km), ze zastávky ČD v obci Těchonín (zelená 6,5 km), ze zastávky ČD v Mladkově (červená 6 km – naučná stezka Betonová hranice), z Lichkova od stanice ČD (zelená 7 km), z náměstí v Králíkách (červená 12,5 km), z Jablonného nad Orlicí (červená 13,5 km).

Nejen příznivce čs. vojenské historie zve SPOLEČNOST PŘÁTEL ČS. OPEVNĚNÍ, o.p.s.


13. března 2018 - Velikonoční prázdniny v Králické pevnostní oblasti
 
Dělostřelecká tvrz Bouda
Otevřeno 30. 3. až 1. 4. 2018 (pátek až neděle včetně). Vstupy do podzemí každou celou hodinu od 10 do 16:00, v každém vstupu připraveny trasy: Miniprohlídka (cca 40 min.) a Kompletní prohlídka (cca 85 min.). V sobotu 31. 3. v 11:00 start speciální prohlídky "Velký okruh - zimní verze" s časovou náročností cca 180-200 min. Tento typ prohlídky bude zařazen pouze za předpokladu, že se sejde 10 a více dospělých zájemců.
Pro návštěvníky tvrze bude připraveno základní očerstvení (káva, čaj, svařák...), literatura o čs. opevnění, upomínkové a sběratelské předměty (včetně prvních letošních novinek).
 
Dělostřelecká tvrz Hůrka
Do čtvrtka 29. 3. běžná provozní doba, se vstupy do podzemí v 10, 12 a 14 hodin. Velikonoční rozšířená provozní doba: od 30. 3. až 2. 4. 2018 (pátek až pondělí včetně). Vstupy do podzemí každou celou hodinu od 10 do 16:00, v pondělí do 14:00, v každém vstupu připraveny trasy: Miniprohlídka (cca 35 min.) a Prodloužená prohlídka (cca 75 min.). V pátek, sobotu a neděli ve 12:00 a 14:00 Speciální prohlídka s výstupem do dělostřeleckého srubu K - S 11 (cca 120 min.). V neděli v 10:00 start upraveného Velkého okruhu v zimním provedení s časovou náročností cca 180-200 min. Tento typ prohlídky bude zařazen pouze za předpokladu, že se sejde 10 a více dospělých zájemců (doporučujeme objednat se zde: hurka@boudamuseum.com).
Pro návštěvníky tvrze bude připraveno základní očerstvení (káva, čaj, svařák...), literatura o čs. opevnění, upomínkové a sběratelské předměty (včetně prvních letošních novinek).
 
Vojenské muzeum Králíky
Otevřeno každý den kromě pondělí v čase od 10 do 16 hodin. K vidění nové exponáty, v prodeji literatura o čs. armádě a opevnění, upomínkové a sběratelské předměty (včetně prvních letošních novinek).
 
Naučné stezky v KPO
Naučné stezky věnované tématu čs. opevnění vybavené informačními tabulemi (s plány, fotografiemi a mapami) zpřístupňují větší část zdejší pevnostní linie. NS - Betonová hranice s délkou cca 15 km začíná a končí v obci Mladkov. NS - Vojenské historie Králíky  s délkou cca 6 km začíná na Velkém náměstí v Králíkách, ve vstupním areálu tvrze Hůrka a ve Vojenském muzeu Králíky.
 


11. února 2018 - Novinky pro sběratele!
 
Tvrz Bouda v letošním roce rozšiřuje nabídku upomínkových předmětů. Už o velikonočních prázdninách (30. 3. - 1. 4. 2018) budou první z letošních speciálních a limitovaných nabídek pamětních medailí, pohlednic, magnetek a dalších předmětů v prodeji. Mezi jinými i nové varianty PAMĚTNÍKU č. 155. Jak vypadá?

Nejen upomínkovými předměty budeme připomínat letošní pro naši VLAST významná výročí. Už na konci dubna (v sobotu 28. 4. 2018) proběhne první letošní Nadstandardní prohlídka - šestihodinový speciál pro příznivce vojenské historie a obdivovatele čs. pevnostního systému...


sezóna 2017


26. listopadu 2017 - Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit na další novinky na E-obchodu trvze Bouda.
Československé opevnění 1938 - velká obrazová kniha
Pevnosti v bojích Velké války / Východní fronta a Alpy

 


30. října 2017 - Také v letošním roce - v předvečer státního svátku - proběhlo tradiční setkání provozovatelů tvrze Bouda s hejtmanem Pardubického kraje - JUDr. Martinem Netolickým.


14. září 2017 - Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit na 2 novinky na našem E-obchodu:

Stachelberg - pevnost, která vstala z mrtvých
a
Řopíky

S pozdravem
Ondřej Toman
správce E-obchodu tvrze Bouda


25. dubna 2017 - Informace o turistických pochodech v KPO najdete zde:


17. února 2017 - Na letošní turistickou sezónu se v Králické pevnostní oblasti připravuje řada akcí a novinek! Chystáme několik turistických pochodů po linii čs. opevnění, sportovně branné aktivity pro děti, speciální prohlídkové trasy některých objektů čs. opevnění, bojové ukázky, jízdy parních vlaků, mezinárodní setkání provozovatelů pevnostních muzeí... Podrobný přehled je k dispozici zde:


28. ledna 2017 - Prodáme funkční zdrojové soustrojí 3S110, 30KVA, v provozu, včetně dvoupláštové nádrže 1000l na PHM a rozvaděče. Demontáž stroje a doprava dohodou.

Kontatní osoba: Milan Dupal - 602222193

Podrobnosti zde


sezóna 2016


27. prosince 2016 - Mimořádné zimní otevření tvze Bouda! Od 26. 12. 2016 do 1. 1. 2017 (včetně) bude prvorepubliková pevnost zpřístupněna návštěvníkům. Vstupy do podzemí v 11, 13 a 15 hodin, pro skupiny 10 a více dospělých osob možnost domluvit i jiný termín. U vchodového srubu základní občerstvení, v odpočinkovém altánu udržovaný oheň v krbu.


10. prosince 2016 - Prosinec 2016 na čs. opevnění v KPO

Podrobnosti zde:


8. prosince 2016 - Někteří dobrovolníci, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu podílí na rekonstrukcích, údržbě a provozu muzeí ve tvrzi Bouda a tvrzi Hůrka, jsou vlastníci zbraní Jejich legálně držené zbraně jsou zejména díky fanatickému tlaku nikým nevolené Evropské komise ve vážném ohrožení...

LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní a řada jeho partnerů - dělá vše pro to, abychom naše společné zájmy uhájili. Osvětu, v podobě informačních materiálů, jejímž cílem je informovat českou veřejnost a vyvinout tlak na struktury EU i české politiky, najdete na obou námi provozovaných muzeích a rovněž ve spolupracujícím Vojenském muzeu Králíky. Udělejte i Vy osobně něco pro své zbraně! Nenechte se připravit o svoji svobodu! Prohlédněte si níže vybraná krátká videa... Jsou natolik srozumitelná, že by je mohli pochopit i členové Evropské komise... A odkazy na ně šiřte dál...

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3Hel9FOKo
https://www.youtube.com/watch?v=1Hi5_-OMspI
https://www.youtube.com/watch?v=K0rPEwH4XSY


11. října 2016 - Dovolujeme si upozornit na novinky na našem E-obchodu:

Jižní Čechy krásné i zrádné

Pušky a bodáky vz. 24

Hraničáři z Krkonoš


29. září 2016 - Kalendář již v prodeji na E-obchodu tvrze Bouda

Dárek pro radost a připomenutí... Měsíční kalendář s motivy objektů čs. těžkého opevnění z let 1935-1938. Třináct krásných fotografií špičkové kvality zachycuje širokou škálu typů čs. pevnostních objektů od nejnižší (2.) až po nejvyšší (IV.) odolnost. Sruby pěchotní, dělostřelecké, vchodový. Některé snímky dosud nebyly publikovány! Vhodný dárek všem, kteří se zajímají o čs. opevnění a vojenskou historii. Vydáno jen omezené množství. V prodeji bude v průběhu října 2016 (až do vyprodání) a to pouze na tvrzích Bouda a Hůrka a zde: http://obchod.boudamuseum.com/ Formát A3 na ležato, 13 listů, křídový papír, vazba drátem s očkem na zavěšení, podklad tuhý karton...

Náhled kalendáře


21. dubna 2016 - Zahajujeme!
 
Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda zahájí letošní návštěvní sezónu v sobotu 30. 4. Otevřeno bude každý den (včetně pondělků) až do 30. září, v říjnu o víkendech a v den státního svátku. Přehled speciálních akcí najdete zde, podrobnosti pak v dostatečném předstihu v aktualitách. Těšíme se na Vaši návštěvu!


5. ledna 2016 - Zájemci o Individuální prohlídky tvrze Bouda a speciální prohlídkové trasy mohou i v zimním období využít služby VIP.

Speciální zimní nabídky Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka najdete zde:


sezóna 2015


20. listopadu 2015 - Vánoční dárky a překvapení pro všechny milovníky vojenské historie!

Naše Společnost přátel čs. opevnění připravila na období letošních Vánoc několik dárků. V době od 20. listopadu do 15. prosince můžete za zvýhodněnou cenu v našem internetovém obchodu a také při návštěvě tvrze Hůrka získat dvě mimořádné publikace z naší nabídky: knihu PŘEPADENÍ za 550,- Kč a ŽIVOTOPIS GENERÁLA KARLA HUSÁRKA za 249,- Kč. Vedle těchto věcných dárků pro Vaše přátele a blízké nabízíme také speciální individuální VIP prohlídky tvrze Bouda a tvrze Hůrka (dárek k Vánocům, narozeninám…). VIP prohlídky mají formu dárkového poukazu na jméno osoby, rozsah a náročnost trasy dle výběru (80-330 minut!), datum konání dle dohody, počet účastníků dle výše objednávky. Podmínky pro speciální individuální VIP prohlídku tvrze Bouda najdete zde, pro tvrz Hůrku zde.


6. listopadu 2015 - Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda děkuje všem svým příznivcům! Letošní sezónu jsme ukončili dne 1. listopadu 2015, podzemím tvrze jsme za šest měsíců provedli více než 12.000 návštěvníků. Doufáme, že většina z nich odcházela spokojena… Posledním hostem letošní turistické sezóny byla paní Ivana Zemanová – manželka presidenta ČR, která tvrz Boudu navštívila se svým doprovodem v pondělí 2. listopadu v odpoledních hodinách… Ve svém nabitém programu při návštěvě Pardubického kraje věnovala tvrzi Bouda více než hodinu času…

V současnosti se pracuje na údržbě tvrze a především na stavbě přípojky elektrické energie. V plném běhu je totiž realizace zásadní investice Pardubického kraje, která od příští turistické sezóny výrazně změní provozní podmínky muzea… Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický probíhající práce osobně obhlédl 27. října 2015, během tradičního setkání s provozovateli muzea ve tvrzi Bouda.

V období listopad 2015 až duben 2016 mohou zájemci tvrz Boudu navštívit v rámci individuálních prohlídek. Podmínky pro individuální návštěvu tvrze najdete zde:

V období, kdy nebude tvrz Bouda dostupná s ohledem na předpokládanou sněhovou pokrývku, přesunou dobrovolníci své aktivity, jako každou zimu, na dělostřeleckou tvrz Hůrka. Tento objekt čs. opevnění z let 1935–1938 je jako jediný v ČR přístupný veřejnosti celoročně.


2. června 2015 - Nové Výroční turistické známky již v prodeji. Více zde:


21. dubna 2015 - Pardubický kraj udělil nejvyšší ocenění "Za zásluhy o Pardubický kraj 2014" naší obecně prospěšné společnosti. Podrobnosti zde:


13. ledna 2015 - Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit na novinku na E-obchodu tvrze Bouda:

Generál Karel Husárek – Stratég československé armády

http://obchod.boudamuseum.com/knihy1-c10/general-karel-husarek-strateg-ceskoslovenske-armady-i416/

Kniha bude exkluzivně ke koupi na našem E-obchodu na tvrzi Bouda a na tvrzi Hůrka.


sezóna 2014


8. prosince 2014 - Vnitřní prostory tvrze Bouda dostaly nové osvětlení. V průběhu roku 2014 se podařilo realizovat projekt "Modernizace světelných zdrojů v Muzeu čs. opevnění - dělostřelecké tvrzi Bouda", podpořený Pardubickým krajem v rámci grantového programu Podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji v roce 2014. Realizace projektu představovala klíčový krok k zajištění zásadního snížení provozních nákladů muzea. Podrobnosti zde:


15. října 2014 - Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický pozval na návštěvu Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda významné osobnosti naší armády a akademické obce. Tvrz si prohlédli spolu s ním náčelník generálního štábu AČR a příští předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance armádní generál Ing. Petr Pavel, četní generálové a vysocí důstojníci AČR, rektoři a významní funkcionáři několika univerzit, osobnosti českého zdravotnictví a úředníci kraje. Podrobnosti o významné události, která se v Těchoníně a na tvrzi Bouda odehrála 22. září 2014, najdete zde:


9. října 2014 - Chystáte se na návštěvu tvrze Bouda? Nepříznivé počasí Vás při čekání na vstup do tvrze již neohrozí!

V letošním roce se tvrz Bouda díky LČR – Lesní správě Lanškroun zbavila jednoho z velkých hendikepů. Návštěvníci tvrze, přicházející po značených trasách KČT ze Suchého vrchu od Kramářovy chaty (červená značka), z Těchonína (zelená značka), Mladkova (červená či žlutá značka Naučné stezky Betonová hranice), nebo Lichkova (zelená značka) jsou na dlouhých trasách přístupů ke tvrzi často vystaveni nepříznivému horskému klimatu. Mnozí z nich navíc „malé hory“ značně podceňují. V okrajových měsících turistické sezóny (květen, červen, září a říjen) pak museli návštěvníci vyčkávat na otevření vstupu do tvrze, často poměrně dlouhou dobu, bez možnosti ukrytí se například před deštěm. To je však již minulostí! V září se podařilo dokončit na prostranství před vchodovým srubem nové zázemí pro turisty a návštěvníky tvrze. Podrobnosti zde.

 


8. října 2014 - Šestasedmdesáté výročí mobilizace čs. branné moci v září 1938 si nadšenci z KPO připomenuli nejen speciálními prohlídkovými okruhy pro návštěvníky tvrze Bouda, ale rovněž prací, mezi kterou nechybělo čištění pozůstatků nedokončené linie lehkého opevnění, výkopů pro pevnostní telefonní síť a pozůstatků zařízení staveniště tvrze. Podrobnosti zde:


27. srpna 2014 - Jako připomínku 76. výročí mobilizace čs. branné moci v září 1938 pořádá Společnost přátel čs. opevnění o. p. s., ve spolupráci s Muzeem Vysoký kámen, druhý ročník turistického pochodu „Po Betonové hranici“ a mimořádné prohlídky pevnostních objektů. Podrobnosti k turistickému pochodu zde, k mimořádným prohlídkám zde.


4. srpna 2014 - Policejní pyrotechnici z Milovic měli práci v Králické pevnostní oblasti. V bezprostřední blízkosti pěchotního srubu K – S 20 „Na pupku“, na trase Naučné stezky Betonová hranice, hledač kovů objevil 30. 7. 2014 dělostřelecký granát. K jeho likvidaci nedaleko místa nálezu došlo o den později. Podle parametrů uvedených v reportáži se dá odhadovat, že šlo o protibetonový granát ráže 15 cm, s hmotností okolo 45 kg. V Králické pevnostní oblasti testovala Wehrmacht za okupace pestrou škálu svých zbraní zavedených a vyvíjených, dělostřeleckou, leteckou i ženijní munici. Ráže granátu 15 cm použitých k testům je zde nejběžnější. Do čs. pevnostních objektů však střílely i zbraně větších ráží (21 cm moždíř vz. 18 a kořistní francouzský železniční kanón ráže 24 cm).  Přesnější údaje o nalezeném granátu prozatím nemáme k dispozici. Pokud je náš odhad správný, mohlo se jednat o 15 cm granát K 19 rot Beton s hmotností 43,5 kg, s trhavou náloží o hmotnosti 3,109 kg a dnovým zapalovačem Bd. Z. f. 15 cm Gr. 19 Be. Protibetonové granáty ráže 21 cm klasické konstrukce měly hmotnost 113 kg. Zcela jiné parametry pak měly speciální protibetonové střely Röchling, které lze dodnes vidět zabořené ve stěnách několika objektů. Nejlépe dostupné jsou v případě srubu K – S 11 „Na svahu“ veřejnosti přístupné tvrze Hůrka.

http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/cernakronika/ostry-granat-lezel-pod-turistickou-cestou-v-orlickych-horach.html


28. června 2014 - Společnost přátel čs. opevnění vydala dvě nové pamětní medaile ze sběratelské řady Králická pevnostní oblast. Jsou věnovány památce elitních jednotek čs. branné moci – Hraničářským plukům 6 a 19.
Podrobnosti zde:


13. května 2014 - Upozorňujeme zákazníky našeho E-obchodu na rozšíření poboček na šeho partnera ULOŽENKA, kde je možný osobní odběr zásilek. Podrobnosti zde:


5. března 2014 - Druhové zastoupení netopýrů zimujících ve tvrzi Bouda je v posledních letech následující:
Odkaz zde:


sezóna 2013


2. září 2013 - Nové expozice, nově zpřístupněné části podzemí, nové poznatky o zkouškách německých tajných zbraní z doby okupace - to byla část důvodů, proč na námi provozovaná muzea opakovaně zavítala v letošním roce Česká televize. Podívejte se s námi:

Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda - září 2013

Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka - červenec 2013

Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka - srpen 2013

Přijďte se podívat a přesvědčit na vlastní oči, jak mohutné a velkoryse pojaté byly obranné stavby budované Republikou československou na obranu jejího demokratického zřízení...


25. srpna až 31. října 2013 - Konec srpna a podzimní měsíce v Králické pevnostní oblasti
 - přehled provozní doby hlavních muzeí a akcí k 75. výročí mobilizace. Informace budou postupně aktualizovány. Detaily zde:


23. srpna až 21. září 2013 - Blíží se termín turistického pochodu po Betonové hranici, který je pořádán při příležitosti 75. Výročí mobilizace čs. branné moci. Podrobnosti čtěte >>ZDE<<


sezóna 2012


6. prosince 2012 - Udělejte radost „bunkrologickým“ dárečkem pod stromeček! Připravili jsme pro Vás nové zboží i zajímavé vánoční slevy na našem obchodu.


13. listopadu 2012 - TVRZ HŮRKA – LISTOPADOVÁ SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA NOVĚ ZPŘÍSTUPNĚNÝCH ČÁSTÍ TVRZE

VELKÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH TVRZE HŮRKA PROBĚHNE V SOBOTU 24. 11. 2012. ZAČÍNÁ V 11.30. Účastníci musí počítat s časovou náročností celé prohlídky cca 180 – 200 minut.

Návštěvníky čeká mírně upravený "Velký okruh" v tomto rozsahu:  S ohledem na aktuální provozní možnosti nebude dosud možný výstup srubem K – S 13 na povrch tvrze, bude nutné po prohlídce tohoto objektu vrátit se schodištní šachtou zpět do podzemí. Prohlídku povrchu tvrze provede výprava s průvodcem po výstupu objektem K – S 11.

POZOR! VZHLEDEM K VELKÉMU ZÁJMU NÁVŠTĚVNÍKŮ O TENTO TYP PROHLÍDEK NA TVRZI HŮRKA JE NEZBYTNÁ PŘIHLÁŠKA PŘEDEM. VAŠI OBJEDNÁVKU ZAŠLETE NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED UVEDENÝM TERMÍNEM NA TYTO ADRESY (OBĚ): tvrz@boudamuseum.com, reditel@boudamuseum.com POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN!

Sebou: svačinu, pevnou turistickou obuv, svítilnu, teplé oblečení (v podzemí tvrze Hůrka je 6-10°C) a dobrou náladu. Vstupné jednotné – 200,- Kč. Prohlídková trasa Velký okruh tvrze Hůrka není vhodná pro děti mladší 10ti let! Upozorňujeme všechny zájemce, že se jedná o fyzicky náročnou prohlídku!


17. října 2012 - SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY DĚLOSTŘELECKÝCH TVRZÍ V KRÁLICKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI
(PODZIM 2012 AŽ JARO 2013)
Podrobnosti zde:


26. června 2012 - Od 1. července 2012 je pro návštěvníky znovu otevřena dělostřelecká tvrz Hůrka. Práce zde prováděné v rámci projektu Revitalizace tvrze Hůrka - financovaného z fondů EU se postupně dokončují. V letošním roce bude otevřeno několik nových prohlídkových okruhů. Aktuální informace a podrobnosti - zde


10. června 2012 - Individuální prohlídky tvrze Bouda.
Vážení návštěvníci, připravili jsme pro Vás možnost objednat si individuální prohlídky tvrze Bouda.
Podrobnosti zde:


sezóna 2011


23. října 2011 - PODZIMNÍ NOVINKY – NA TVRZI BOUDA A HŮRKA
Podrobnosti zde:


12. července 2011 - Dne 4.7.2011 proběhl na tvrzi Bouda závod v orientačním běhu

Více informací zde:


11. května 2011 - Novinky na tvrzích Bouda a Hůrka
Podrobnosti zde:


9. května až 31. prosince 2011 - Pamětní medaile muzeí v Králické pevnostní oblasti
V letošním roce doplní nabídku předmětů pro sběratele a příznivce čs. opevnění unikátní série medailí nazvaná Muzea čs. opevnění – Králická pevnostní oblast. Vydání medailí má podpořit propagaci zdejších muzeí a historie čs. opevnění.
Podrobnosti zde:


sezóna 2010


5. listopadu 2010 - Významný grantový projekt – naše Společnost přátel čs. opevnění uspěla s grantovým projektem připraveným pro město Králíky, jehož cílem je revitalizace dělostřelecké tvrze Hůrka, kterou město před třemi lety získalo do svého vlastnictví. Grant v hodnotě více než 20 milionů by měl být realizován v letech 2010-2012. Podrobnosti o projektu zde:

V měsíci listopadu a prosinci je možné navštívit Muzeum opevnění – dělostřeleckou tvrz Hůrku každý den (mimo pondělky).

Další aktuality z Králické pevnostní oblasti najdete na www.kpo1938.com


30. srpna 2010 - Akce CIHELNA 2010 je historií. Všechny reportáže Českého rozhlasu Pardubice z CIHELNY 2010 najdete na jednom místě – poslechněte si audio ZDE.


30. července až 4. srpna 2010 - Už nikdy se za námi znovu nepodívá... Říkával: "Klucí, děláte to dobře! Musíte vydržet, co nejvíc lidí by mělo vidět tuhle pevnost! Co nejvíc lidí by mělo slyšet, co to stálo úsilí a potu a jak to všechno dopadlo... Jak strašně muselo být těm klucím, co odtud museli odejít..."

Parte


24. června 2010 - Společnost přátel čs. opevnění o.p.s. otevře v letošním roce první stálou muzejní expozici v ČR, věnovanou československým výsadkovým operacím z Velké Británie a Itálie za 2. světové války s názvem "S padákem nad hlavou.". Slavnostní otevření proběhne 24. června od 11 hodin za účasti brig.generála Jaroslava Klemeše z paraskupiny skupiny PLATINUM-PEWTER a paní Boženy Ivanové, radistky 2.čs. paradesantní brigády v SSSR . Podrobnosti zde :


22. června 2010 - Na začátku hlavní sezóny (od počátku července 2010) začne na Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda prodej výroční turistické známky, vydané při příležitosti 20ti let existence muzea. Je to další počin, kterým připomínáme toto pro prvorepublikovou pevnost významné jubileum. Obrázek zde:


30. dubna až 31. prosince 2010 - Třetí turistická sezóna na Hůrce bude již s Miniprůvodcem.
O dělostřelecké tvrzi Hůrka pojednává několik publikací vydaných v minulých letech. Na průvodce určeného běžným návštěvníkům si ale Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka muselo počkat. Letošní turistickou sezónu však muzeum konečně začíná s vlastní publikací typu Maximum – minimum – minimum. Jaký tedy Miniprůvodce Hůrkou je? Podrobnosti zde:


2. ledna 2010 - Všem návštěvníkům námi provozovaných muzeí, příznivcům historie čs.
opevnění, podporovatelům a přátelům přejeme v roce 2010 vše dobré a děkujeme
za stálou přízeň a pomoc.

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.

První informace o tom, co pro Vás chystáme v letošním roce najdete zde


sezóna 2009


13. října 2009 - Vše začalo před 20 lety – v říjnu 1989 – vzpomínka na vznik Muzea čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda

Dělostřelecká tvrz Bouda fascinovala celé generace „bunkrologů“. Byla to jediná z pěti stavebně dokončených tvrzí čs. opevnění z let 1935–1938, která – tak trochu zapomenutá v lesním masivu mezi obcemi Těchonín, Mladkov, Lichkov a Dolní Boříkovice – unikala celá desetiletí snahám znovu ji využít k vojenským účelům… Více zde:


16. září 2009 - Hůrka měla narozeniny! Tedy přesněji řečeno - první rok existence oslavilo Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka. Malá oslava proběhla v době konání akce Cihelna 2009. A bylo co slavit! Na Hůrce se za jediný rok – od jejího předání městu - týmu profesionálních i dobrovolných pracovníků pod vedením správce Luďka Vávry, podařilo udělat mnoho práce. Objekt si prohlédlo cca 16 000 návštěvníků, vytvořil se tým zdatných a většinou zkušených průvodců. I když se všichni v novém prostředí ještě stále učí, první výsledky se dostavují. Muzeum dostalo ke svým 1. narozeninám také dort, který vyrobila jedna z dobrovolných pracovnic muzea - Milada Vávrová. A dort stál za to - foto zde.


25. června 2009 - Díky podpoře Pardubického kraje se podařilo na Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda realizovat významný projekt - KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Ten posouvá naše muzeum o notný kus cesty vpřed… Podrobnosti zde.


2. května 2009 - Sběratelské karty KČT na pevnostních muzeích provozovaných Společností přátel čs. opevnění, o. p. s. a poučení i zábava pro děti – Pexeso čs. opevnění. Mezi novinkami, které jsme připravili pro návštěvníky muzeí provozovaných naší společností jsou Sběratelské karty KČT, které se vedle dřevených turistických známek stávají sběratelsky významnou a vyhledávanou komoditou. Od letošní sezóny můžete při návštěvě Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda zakoupit Sběratelskou kartu č. 0506, při návštěvě Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka Sběratelskou kartu č. 0519 a při návštěvě Areálu čs. opevnění Šatov Sběratelskou kartu č. 0507. Zejména děti při návštěvě muzeí provozovaných naší společností potěší možnost zakoupit si Pexeso čs. opevnění. Hrou procvičí nejen postřeh a trpělivost, ale získají rovněž základní představu o podobě pevnostních objektů budovaných v letech 1935–1938 na obranu Československa. Kromě Boudy, Hůrky a MJ – S 3 „Zahrada“ můžete Pexeso zakoupit i na dalších spolupracujících muzeích čs. opevnění, nejen v Králické pevnostní oblasti.


22. března 2009 - Naprostá tma, labyrint chodeb a sálů hluboko pod zemí, chlad, vysoká vlhkost, úzká vysoká schodiště. To je očima záchranářského psa těžký cvičný terén v podzemí prvorepublikové pevnosti. Specifické proudění vzduchu vytvářející silný průvan psům vážně komplikuje správné určení místa, kde se zachraňovaná osoba nalézá. Takto složité podmínky nejsou pro záchranářské psy při cvičných akcích ani v Moravském krasu...
Podrobnosti zde:


7. března 2009 - Poslední únorovou sobotu proběhlo sčítání netopýrů v podzemních chodbách, sálech a bojových srubech dělostřelecké tvrze Bouda, která je významným zimovištěm chladnomilných druhů netopýrů. Veškerá média chrlí negativní informace o dopadu světové hospodářské krize na všechny sféry života, očekávali jsme proto s napětím, jak tento nepříznivý fenomén ovlivnil populaci chráněných netopýrů zimujících v pevnosti. Ochranáři z České společnosti pro ochranu netopýrů důkladně prohledali během několika hodin celý rozlehlý podzemní labyrint. Obavy z dopadu krize se ukázaly jako liché. Více zde:


6. března 2009 - Na Muzeu opevnění – dělostřelecké tvrzi Hůrka pokračují zpřístupňovací práce. Jeden z oříšků, který jsme museli jako provozovatelé řešit, představovalo čištění schodištní a výtahové šachty vedoucí na objekt K – S 12 „Na kótě“ určený původně pro otočnou a výsuvnou dělostřeleckou věž. Podrobnosti zde.


sezóna 2008


22. prosince 2008 - Vážení přátelé, návštěvníci námi spravovaných muzeí, našich stránek a internetového obchodu!

Blíží se konec roku, chtěli bychom Vám popřát klidné, v pohodě a ve zdraví trávené svátky a poděkovat za Váš zájem.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

Konec roku neznamená, že „usnula“ i naše muzea. Můžete navštívit dělostřeleckou tvrz Hůrku – a to i během zavíracích dnů 23. až 26. 12. V těchto dnech si můžete návštěvu pro skupinky i větší skupiny v individuálním čase objednat na telefonním čísle: 723 415 606 – pan Novák. Ostatní dny v období 22. 12. 2008 až 4. 1. 2009 jsou vstupy do podzemí tvrze pravidelně v 11, 13 a 15 hodin, dle provozního řádu. Zavřeno bude 31. 12. 2008 a 1. 1. 2009.


14. prosince 2008 - Měsíc prosinec je pro naše stránky i naše muzeum velmi významný. Po mnohaměsíční práci se totiž daří naplnit několik našich projektů. Nejdříve k našim internetovým stránkám. V záhlaví se nám rozsvítily vlaječky – britská, německá, francouzská a polská. Pokud si na ně kliknete, rozbalí se Vám postupně dokončované bloky informací v příslušné jazykové mutaci. Naše stránky tak tématiku čs. opevnění, Králické pevnostní oblasti a zejména tvrzí Bouda a Hůrka zpřístupňují cizojazyčným zájemcům. Rozsahem, zvládnutou odbornou terminologií a řadou dalších aspektů je to zcela mimořádný počin.

Jazykové mutace na těchto stránkách jsou však jen prvním krokem, jedním z projektů, který se letos dokončuje. Od příští sezóny bude péče o cizince – návštěvníky tvrze Bouda (a následně, o něco později, tvrze Hůrka) – na zcela jiné úrovni. Celá prohlídková trasa je v obou tvrzích postupně vybavována podrobnými popisy a TTD ve čtyřech jazykových mutacích. Návštěvníci – cizojazyční zájemci – se tak dozvědí vše, co je bude při návštěvě těchto objektů zajímat, ve své mateřštině.

Poděkování za pomoc s realizací těchto ambiciózních plánů patří pánům Milanu Blumovi, Uwe Szerátorovi, Zdeňku Novákovi, Matěji Seifertovi, Jarosławu Chorzępovi. Celý projekt by se však nemohl uskutečnit bez finanční pomoci Pardubického kraje. Zvláštní poděkování patří pracovníkům Odboru strategického rozvoje kraje a panu radnímu Bc. Miloslavu Macelovi.

Další návazné kroky se připravují, nebo již byla zahájena jejich realizace (nové internetové stránky akce Cihlena a jazykové mutace základních informací). Králická pevnostní oblast se tak v tomto směru posouvá o veliký kus cesty dopředu. Jsme přesvědčeni, že informační zpřístupnění Králické pevnostní oblasti cizincům se projeví nejen na jejich rostoucím počtu, ale také na jejich spokojenosti.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.


28. listopadu 2008 - Vážení návštěvníci, v rámci zkvalitnění našich služeb jsme pro Vás připravili stránku na které si můžete prohlédnout aktuální stav počasí a teplotu na Suchém vrchu (který slouží jako jedno z východišť pro cestu na Boudu).
Více zde>>
A také informace o upravovaných běžkových trasách v okolí Boudy.
Více zde>>


12. října 2008 - Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka má svoji turistickou známku
Dnes už to není tak jednoduché, jako kdysi. O výrobě nové TZ se musí veřejně hlasovat a podle počtu hlasů pro a proti se známka může, ale také nemusí zrodit. V praxi jsme to zažili v průběhu měsíce září v případě TZ pro tvrz Hůrku. Poděkování patří všem, kteří svým hlasem zrodu známky pomohli. Díky tomu je Králická pevnostní oblast místem, kde je hustota známkových míst věnovaných čs. opevnění prakticky nejvyšší:
Číslo: 326 – Dělostřelecká tvrz Bouda (druhá nejstarší známka věnovaná čs. opevnění z let 1935–1938)
Číslo: 327 – Vojenské muzeum Králíky
Číslo: 1108 – Pěchotní srub K – S 5 „U potoka“
Číslo: 1308 – Vojenské muzeum Lichkov
Číslo 1636: – Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka (obrázek zde)
Autorem grafického podkladu – použitého pro turistickou známku č. 1636 – je žijící bunkrologická legenda pan Oldřich Gregar. V průběhu měsíce srpna vytvořil kresbu tužkou, která tvrz Hůrku charakterizuje – jsou na ni tři klíčové objekty, viděné z prostoru kóty 666 Výšina. V popředí vystupuje objekt K – S 12 pro otočnou výsuvnou věž (znázorněný ve stavu po dokončení – tak by vypadal někdy ve druhé půli roku 1939), za ním, mírně vlevo, je vyveden monolit dělostřeleckého srubu K – S 11 a v pozadí silueta kláštera na Hoře Matky Boží, pro Králíky tak charakteristická. Originál kresby se stal podkladem pro grafickou podobu vstupenky do tvrze Hůrka (podobně jako kresba srubu K – S 22a – vchodového objektu tvrze Bouda od stejného autora – před 15 lety pro vstupenku do tohoto muzea). Kresbu od Oldřicha Gregara upravil do elektronické podoby Ing. Lubomír Kočí. Právě tato zdařilá počítačová podoba se stala podkladovým materiálem pro výrobce turistických známek (obrázek zde). Do prodeje by se měla známka č. 1636 dostat koncem měsíce října 2008.
Od 22. srpna 2008 se na Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda prodává speciální výroční turistická známka. O 14 dnů později se známka objevila také na Hůrce a ve Vojenském muzeu Králíky. O její podobě informujeme v jedné ze starších aktualit. (obrázek zde)


30. září až 31. prosince 2008 -

Dne 22. 9. 2008, v předvečer 70. výročí mobilizace československé branné moci, symbolicky ve 22 hodin, odhalili ve vchodovém srubu tvrze Hůrka hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo Toman a starostka města Králíky Jana Ponocná pamětní desku. Je věnována budovatelům československého opevnění a jeho obráncům v roce 1938. Aktu přihlíželo více než 200 hostů a návštěvníků. Večerní program zahrnoval nejen, prohlídku tvrze, koncert, ale také zazněla rozhlasová nahrávka vyhlášení mobilizace, po které předvedl ukázky činnosti osádky tvrze KVH Hraničářský pluk 19.

Video ZDE >>

Společnost přátel čs. opevnění o.p.s.

Dokument o mobilizaci v září 1938 si prohlédnete ZDE>> 


19. září 2008 - Slavnostní akt k 70. výročí mobilizace a oficiální otevření tvrze Hůrka
 
Město Králíky a Společnost přátel čs. opevnění oznamují, že zkušební provoz muzea ve tvrzi Hůrka proběhl úspěšně a proto dojde ke slavnostnímu oficiálnímu otevření tvrze veřejnosti.
 
Při této příležitosti proběhne slavnostní akt za účasti hejtmana Pardubického kraje Ing. Ivo Tomana a dalších významných hostů. Jeho účastníci si připomenou 70. výročí všeobecné mobilizace v roce 1938 a odhalí pamětní desku budovatelům a obráncům čs. opevnění. Slavnost proběhne ve večerních hodinách 22. září 2008 – v předvečer výročí mobilizace.
 
Občané města Králíky mají i během této akce vstup do podzemí tvrze s průvodcem zdarma.
 
Během pondělka 22. září 2008 bude rovněž upravena provozní doba. Vstupy do podzemí tvrze Hůrka jsou připraveny na 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 hodin. Vstupy v době slavnostního aktu budou zajištěny dle provozních možností a aktuálního zájmu veřejnosti.


16. září 2008 - Dne 23. září si připomeneme 70. výročí mobilizace československé branné moci. Ta se stala největším vojenským vystoupením v dějinách naší země. Vzpomeňme všech, kteří byli na konci září 1938 – poslušni zákonů Republiky československé – připraveni bránit svoji vlast a kterým vlastní vláda nařídila vzdát se nepřátelům bez boje. Video ZDE >>


12. září až 31. prosince 2008 -

Korespondenční adresa na Muzeum opevnění – dělostřeleckou tvrz Hůrka:
Pevnost HŮRKA
č. p. 1938
Králíky
561 69


3. září 2008 - Hůrka se otevře pro obyvatele Králík zdarma

Prohlídka tvrze Hůrka, která byla nedávno otevřena ve zkušebním provozu, bude pro obyvatele Králík a integrovaných obcí až do konce roku zdarma.
Dohodlo se na tom vedení města s provozovatelem Hůrky, Společností přátel čs. opevnění. Podmínkou pro volný vstup bude prokázání trvalého bydliště v Králíkách předložením občanského průkazu. Tato akce potrvá od 1. září do konce roku 2008.
Otevřeno je denně kromě pondělí, další zavírací dny jsou 23.-26.12. a 31.12. Vstupy do podzemí jsou v 11, 13 a 15 hodin, časová náročnost prohlídky je cca 70 min.
Další informace o tvrzi naleznete na www.boudamuseum.com


18. srpna až 31. prosince 2008 - 70 let uplynulo od dokončení stavby dělostřelecké tvrze Hůrka. Objekt postavený jako jeden z pilířů čs. opevnění v letech 1936–1938 opustila jeho osádka bez boje na rozkaz v prvních říjnových dnech r. 1938. Za okupace se tvrz stala cílem rozsáhlých dělostřeleckých a ženijních zkoušek, koncem války byla upravována pro zbrojní výrobu. Od 50. let minulého století sloužila jako armádní muniční sklad. Tvrz Hůrku předala AČR k civilnímu využití teprve v květnu 2008. Dnes, 18. srpna 2008, po více než dvou měsících příprav, proběhl akt rekolaudace objektu. Králická pevnostní oblast se rozšířila o další veřejnosti přístupný objekt a stala se tak definitivně největším přírodním pevnostním muzeem na území ČR. První návštěvníky objekt přivítá v úterý 19. srpna 2008.
 
Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s


7. až 20. srpna 2008 - Tisková zpráva – Pardubický kraj – Králíky – tvrz Hůrka

TVRZ HŮRKA – OTEVŘENÍ PRO VEŘEJNOST
Na pondělí 18. srpna je připravován akt rekolaudace tvrze Hůrka, kterou po dva měsíce připravovali pracovníci Společnosti přátel čs. opevnění ke zpřístupnění. Pokud komise stavebního úřadu Městského úřadu Králíky a další přítomní odborní pracovníci neshledají závažné nedostatky, bude tvrz 19. srpna 2008 po 70. letech od svého dokončení otevřena pro veřejnost. V Králické pevnostní oblasti tak dojde ke dlouho očekávanému zpřístupnění druhé dělostřelecké tvrze, největší pevnostní stavby čs. opevnění z let 1936–1938. Cestovní ruch v této oblasti tak získává další významný a turisticky zajímavý cíl. Na přípravě otevření tvrze pro veřejnost se podílely i některé firmy z Králík a celou značně finančně nákladnou akci podpořil Odbor strategického rozvoje Pardubického Kraje řízený radním Bc. Miloslavem Macelou. Aktuální informace o tvrzi i jejím otevření najdou zájemci o návštěvu na http://www.boudamuseum.com/ - odkaz Tvrz Hůrka.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.


6. srpna až 31. prosince 2008 - Výroční turistická známka na akci Cihelna 2008
Dne 22. srpna 2008 se začne na Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda prodávat speciální výroční turistická známka. Je dvoustranná a autoři ji věnují 70. výročí všeobecné mobilizace čs. branné moci a 70. výročí ukončení opevňovacích prací v ČSR. Známka tak připomene významná výročí našich novodobých dějin – největší vojenské vystoupení v historii země a přerušení budování největší stavby na území našeho státu.
Obrázek >> ZDE


15. července až 24. srpna 2008 - Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda se i letos aktivně zapojí do programu akce Cihelna 2008. Podrobné informace o této významné vojensko-historické a společenské vzpomínkové akci najde zájemce na nových internetových stránkách: www.akcecihelna.com


16. až 30. června 2008 -
         Záchrana fragmentu čs. opevnění při modernizace trati Letohrad – Lichkov

V současnosti probíhá rozsáhlá modernizace trati Letohrad – Lichkov. V Traťovém úseku Mladkov – Lichkov prochází železnice linií bývalých československých opevnění budovaných v letech 1935–1938. Opevnění představuje významnou technickou a stavební památku ČR.

Díky vstřícnosti a pochopení projektanta stavby, vstřícnosti realizátora rekonstrukce a dalších zúčastněných se podařilo zachránit část z pozůstatku překážkového systému této unikátní pevnostní linie.

Co se vlastně podařilo? Nedaleko Lichkova protíná trať bývalou protitankovou překážku, u které je dochován jediný prvek – železobetonový práh o příčných rozměrech 105 x 95 cm. Pevnost betonu, ze kterého je práh vybudován dosahuje minimálně 45 MPa. Práh zasahoval do míst, kde je nutné zřídit nové odvodnění tělesa trati. Musel tedy v délce několika metrů ustoupit. Na rozdíl od nedávné rekonstrukce silnice Mladkov – Petrovičky, kde práh realizátor stavby zčásti zničil velkým sbíjecím kladivem, byl zde přístup zúčastněných podstatně citlivější.

Při odstraňování prahu byla použita moderní technologie, která odstraněnou část nepoškodila a čistě ji rozdělila na přibližně stejné poloviny, se kterými se dalo manipulovat (i tak se jedná o několikatunové kvádry železobetonu).

Tyto zachráněné pozůstatky dnes mohou shlédnout návštěvníci Králické pevnostní oblasti v areálech dvou zdejších nejnavštěvovanějších lokalit – ve sbírce – Vojenského muzea v Králíkách a Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda. Jde sice jen o „kusy železobetonu“, přesto jsou pro zájemce o čs. opevnění zajímavé. Jen málokde lze totiž shlédnout tento prvek celý, v terénu je totiž zcela zapuštěn do země.

Všem, kteří se na citlivé záchraně kusu vojenské historie podíleli, patří velký dík.
Obrázek ZDE>>


9. června až 31. prosince 2008 -
                                            Dělostřelecká tvrz Hůrka

Dne 30. května 2008 předalo Ministerstvo obrany městu Králíky bývalou dělostřeleckou tvrz Hůrka, po desetiletí využívanou armádou ke skladovacím účelů. Téhož dne město předalo tvrz obecně prospěšné společnosti Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s., která zvítězila ve výběrovém řízení na civilní využití a provoz tvrze. Bude zde zřízeno velké muzeum a objekt čeká začlenění do projektu Králická pevnostní oblast.

Bližší informace najdete  ZDE >>


sezóna 2007


24. února 2007 - 24. února 2007 proběhlo v dělostřelecké tvrzi Bouda sčítání netopýrů. Obavy, že letošní "podivná zima" negativně ovlivní četnost zdejší populace těchto chráněných živočíchů se nenaplnila. Více najdete ZDE >>


sezóna 2006


7. listopadu 2006 - 7. listopadu 2006 – Vznik nového a hlavně přehledného WEBU pro Muzeum čs. opevnění – dělostřeleckou tvrz Bouda.


Aktualizováno: 06.10.23 // 11:43
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko